Bảo hiểm phi nhân thọ: Doanh thu tăng cao, bồi thường thấp

Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm (BH) phi nhân thọ 8 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng khả quan.

bao-hiem-phi-nhan-tho-9-thang-2016

Theo đó, tổng doanh thu ước đạt 23.451 tỷ đồng, tăng 13,15% so với cùng kỳ; tỷ lệ bồi thường giảm xuống 31,9% (cùng kỳ năm 2015 là 43,76%). Điều này cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và quản trị rủi ro hiệu quả.

Top 5 ông lớn chiếm hơn 60% thị phần

Báo cáo số liệu từ Cục QLBH cho thấy, 8 tháng đầu năm số tiền thực bồi thường BH gốc của thị trường phi nhân thọ là 7.482 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường BH gốc là 31,90%, thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường BH gốc cùng kỳ năm 2015 (43,76%).

18/30 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường BH gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 12 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường BH gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường như: Fubon, Cathay, Phú Hưng…

Về thị phần thị trường BH phi nhân thọ, top 5 ông lớn chiếm hơn 60% thị phần. Cụ thể, dẫn đầu thị trường là Bảo hiểm PVI với doanh thu ước đạt 4.733 tỷ đồng, tăng 2,62% so với cùng kỳ, chiếm 20,18% thị phần. Vị trí thứ 2 thuộc về Bảo hiểm Bảo Việt với doanh thu ước đạt 3.924 tỷ đồng, tăng 7,19% so với cùng kỳ, chiếm 16,73% thị phần.

Bảo hiểm PTI sau nhiều nỗ lực đã vượt qua Bảo Minh đứng ở vị trí thứ 3 với doanh thu đạt 1.909 tỷ đồng, tăng 27,03% so với cùng kỳ, chiếm 8,14% thị phần; Bảo Minh lùi về vị trí thứ 4 với doanh thu ước đạt 1.895 tỷ đồng, tăng 8,46% so với cùng kỳ, chiếm 8,08% thị phần; vị trí thứ 5 thuộc về PJICO, với doanh thu ước đạt 1.525 tỷ đồng, tăng 9,67% so với cùng kỳ, chiếm 6,50% thị phần.

Xét theo nghiệp vụ, BH xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (7.690 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,79%), tiếp theo là BH sức khỏe và tai nạn con người (5.424 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23,13%), BH tài sản và BH thiệt hại (3.863 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,47%)…

Theo đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thời gian gần đây các DNBH phi nhân thọ đã tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin nhằm hạn chế việc nhận BH những dịch vụ xấu, giảm hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh giữa các DNBH như giảm phí, mở rộng điều kiện, điều khoản, tăng chi phí…, nhờ đó thị trường đã tăng trưởng ổn định và tỷ lệ bồi thường có chiều hướng giảm.

Nhiều giải pháp phát triển thị trường

Cơ quan quản lý về BH cho biết, dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh BH và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh BH đang được lấy ý kiến và sẽ sớm ban hành, giúp DNBH nâng cao hơn nữa tính an toàn và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Đối với lĩnh vực BH phi nhân thọ, dự thảo thông tư bổ sung sửa đổi quy định về tái BH; trích lập dự phòng nghiệp vụ; nguyên tắc xác định doanh thu đối với trường hợp tái BH; nguyên tắc xác định chi phí…

Đặc biệt, Dự thảo còn bổ sung một chương riêng quy định về thành lập, hoạt động của Ban Kiểm soát khả năng thanh toán.

Cụ thể, điều 36 dự thảo Thông tư quy định, trong trường hợp DNBH không khôi phục được khả năng thanh toán theo yêu cầu của Bộ Tài chính quy định tại Khoản 2 Điều 67 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, DNBH bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt thì Bộ Tài chính sẽ ban hành quyết định thành lập Ban kiểm soát khả năng thanh toán để áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán theo quy định, đảm bảo DNBH hoạt động an toàn, hiệu quả. Đồng thời sẽ yêu cầu DNBH phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng các cơ chế hỗ trợ tư pháp, hỗ trợ phòng chống trục lợi, giải quyết tranh chấp, khiếu nại và cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường hiện nay.

Bên cạnh việc tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho sự phát triển của DNBH, cơ quan quản lý về BH cũng cho biết, tới đây trong giai đoạn 2016-2020, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sẽ được triển khai mạnh mẽ trong công tác quản lý, giám sát thị trường BH, đây là việc làm cần thiết, cấp bách nhằm hỗ trợ DNBH, đảm bảo thị trường phát triển bền vững./.

Theo Hồng Chi (TBTCVN)