Bảo hiểm Petrolimex giảm 41% lợi nhuận năm

Cả 2 hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều có lợi nhuận đi lùi khiến Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (HOSE: PGI) ghi nhận lãi ròng cả năm 2022 giảm 41% so với năm trước, còn gần 204 tỷ đồng.

Bảo hiểm Petrolimex lợi nhuận năm giảm

Sau quý 4, doanh thu phí bảo hiểm gốc của PGI tăng 10%, đạt gần 1,091 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm tăng 20%, ghi nhận hơn 330 tỷ đồng, nên doanh thu bảo hiểm thuần chỉ nhích 1% so cùng kỳ, đạt hơn 853 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh hơn doanh thu, tăng 9% so cùng kỳ, lên hơn 681 tỷ đồng, khiến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đi lùi 22%, xuống còn hơn 172 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư tài chính mang về cho Công ty lợi nhuận hơn 18 tỷ đồng, tăng 71% so cùng kỳ, nhưng cũng không thể giúp PGI thoát khỏi cảnh lợi nhuận đi lùi. Theo đó, PGI đạt hơn 41 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 50% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2022, PGI đạt gần 204 tỷ đồng lãi ròng, giảm 41% so với năm trước, khi lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm giảm 15% và lợi nhuận đầu tư tài chính giảm 10%.

Năm 2022, PGI đặt mục tiêu đạt 250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 43% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty đã hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tổng tài sản của PGI tính đến cuối năm 2022 tăng 6% so với đầu năm, đạt gần 6,762 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn (3,099 tỷ đồng) và tài sản tái bảo hiểm (1,748 tỷ đồng), lần lượt tăng 11% và 12% so với đầu năm.

Nợ phải trả của Công ty tăng 9% so với đầu năm, lên hơn 5,015 tỷ đồng, chủ yếu do dự phòng bảo hiểm tăng 7%, ghi nhận gần 4,095 tỷ đồng.

Đáng chú ý, PGI còn ghi nhận chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán là hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm có giá trị hơn 638 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Theo Vietstock