Bảo hiểm Petrolimex đặt mục tiêu 100 tỷ đồng lợi nhuận 2014

Đóng góp vào doanh thu bảo hiểm gốc năm 2014 của PJICO chủ yếu vẫn sẽ là nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới.

HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, PGI) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với kế hoạch doanh thu bảo hiểm gốc 2.100 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 100 tỷ đồng và cổ tức 9%.

Năm 2014, định hướng kinh doanh của Công ty là tiếp tục mục tiêu hoạt động kinh doanh hiệu quả, kinh doanh bảo hiểm phải có lãi. Đóng góp vào doanh thu bảo hiểm gốc năm 2014 của PJICO chủ yếu vẫn sẽ là nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, với kế hoạch doanh thu từ mảng này đạt gần 1.100 tỷ đồng. Về đầu tư, tiếp tục rà soát lại hiệu quả đầu tư bất động sản, tập trung công tác quản lý và khai thác các công trình xây dựng và bất động sản hiện có của Tổng công ty.

HĐQT cũng thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 với doanh thu bảo hiểm gốc 2.000 tỷ đồng; doanh thu đầu tư tài chính 131 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 85,5 tỷ đồng, ước cổ tức 8%.

PJICO là Nhà bảo hiểm Phi nhân thọ đầu tiên trên thị trường hoạt động theo mô hình cổ phần, có mạng lưới kinh doanh lớn thứ 2 thị trường gồm 54 Công ty thành viên, 4 trung tâm cứu hộ và sửa chữa.

Theo (PGI)

{fcomment}


Comments are closed.