Bảo hiểm nông nghiệp – Chỗ dựa của nhà nông

Để hạn chế những rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 315/QĐ-TTg  về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 tại 21 tỉnh, thành phố.

Để cung cấp cho người dân một cái nhìn tổng quát, chính xác và đầy đủ về bảo hiểm nông nghiệp, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến với sự tham dự của các khách mời:

– Ông  Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Ông Nguyễn Quang Phi, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

– Ông Hoàng Xuân Điều, Trưởng ban Bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm Bảo Việt.

MC: Một nghịch lý là Việt Nam là nước nông nghiệp nhưng bảo hiểm nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi nhiều người không biết đến bảo hiểm nông nghiệp có tồn  tại ở Việt Nam hay không. Đây là điều thiệt thòi cho nông dân. Do đâu có tình trạng này thưa Thứ trưởng?

Ông Hồ Xuân Hùng: Bảo hiểm nông nghiệp không phải nước nào cũng làm, nhiều nước lân cận cũng chưa triển khai. Vì sao như vậy thì trong sản xuất nông nghiệp có 2 mâu thuẫn lớn, một là rủi ro cao hiệu quả thấp, hai là sản xuất phân tán với thị trường lớn. Công tác bảo hiểm đặt ra nhằm giải quyết mâu thuẫn thứ nhất, tức là giảm rủi ro cho gnười sản xuất nông nghiệp.

Phải nói là rủi ro của nông nghiệp nước ta lớn hơn nhiều so với các nước khác. Trước đây chúng ta cũng đã thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, nhất là những năm 80 của thế kỷ trước. Hiện nay đã có nhưng không đáng kể. Một là do nền kinh tế còn khó khăn, hai là công tác bảo hiểm chưa phát triển như về chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm phát triển. Thêm vào đó, người dân Việt Nam chưa coi trọng đóng bảo hiểm, chưa đủ lực để tham gia bảo hiểm.

Tất cả những điều này khiến bảo hiểm chưa phát triển, thậm chí nhiều người dân chưa hiểu thế nào là bảo hiểm, họ được hưởng lợi như thế nào từ bảo hiểm. Đây là một thách thức lớn đối với chúng ta.

MC: Thưa Cục trưởng Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, rất nhiều địa phương, bà con nông dân chỉ mới nghe tin đồn về bảo hiểm nông nghiệp. Vậy làm thế nào để bảo hiểm nông nghiệp tiếp cận được với bà con nông dân một cách chính xác, kịp thời và đẩy đủ?

Ông Tăng Minh Lộc: Thực tế, BHNN là vấn đề mới, cho nên không chỉ với nông dân mà ngay cả cán bộ liên quan ở các cấp cũng chưa hiểu một cách thấu đáo. Do vậy, chúng ta phải thông tin một cách đầy đủ với nhiều hình thức. Trước hết, với các tỉnh được chỉ định thực hiện chính sách bảo hiểm này, phải thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác từ cấp tỉnh, huyện, xã và đội ngũ này phải được tập huấn kỹ để có thể tổ chức hướng dẫn lại cho người nông dân.

Đối với người dân, phải thông tin đầy đủ thế nào là BHNN, tại sao, nên tham gia, đối tượng nào được tham gia, công ty nào trực tiếp giúp thực hiện BHNN, thủ tục ra sao, cơ quan nào tư vấn giúp đỡ, để được bảo hiểm bồi thường thì phải làm sao, khi sự cố xảy ra, nếu xảy ra tranh chấp, báo cho ai, ai thụ lý.

Chỉ khi thành viên ban chỉ đạo, tổ công tác ở các cấp hiểu sâu thì mới hướng dẫn cho dân được và người dân hiểu sâu thì mới nắm rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình…

Theo tôi, ngay cả cơ quan bảo hiểm cũng cần hiểu như vậy để tạo ra trách nhiệm và quyền lợi tương đồng, quan hệ giữa bảo hiểm và người dân mới bền chặt.

Trước hết, theo tôi, đối với các địa phương, phải tập huấn cho cán bộ, rồi mới hướng dẫn người dân tham gia. Trong Tổ công tác có thành viên khuyến nông của các địa phương, tài liệu trước hết sử dụng tại QĐ 315, Thông tư hướng dẫn 47 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm các nội dung cơ bản như  xác định đối tượng cây trồng, vật nuôi đưa vào bảo hiểm, quy mô, quy trình sản xuất, điều kiện thiên tai dịch bệnh nào đưa bảo hiểm…

Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tới đây chúng tôi cũng sẽ biên soạn cẩm nang về vấn đề này một cách dễ hiểu nhất.

MC: Bảo hiểm nông nghiệp thực ra rất khó định lượng? Để làm tốt việc này cần có sự chuẩn bị tốt từ nhiều phía mà quan trọng là từ các cơ quan nhận bảo hiểm. Cách đây nhiều năm, mô hình bảo hiểm nông nghiệp đã từng được triển khai nhưng sau đó lại phá sản do bảo hiểm thu không đủ chi. Vậy hiện tại, công việc này hiện tiến hành ra sao để  thành công chứ không thể thất bại, thưa lãnh đạo Tổng công ty Bảo Việt? Khó khăn hiện nay gặp phải là gì?

Ông Nguyễn Quang Phi: Bảo Việt gắn bó với bảo hiểm nông nghiệp đã trên dưới 20 năm. Trong quá trình triển khai, chúng ta thấy rủi ro rất lớn vì thiên tai thường xuyên xảy ra, người nông dân do điều kiện kinh tế và đặc thù canh tác nên quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, dẫn đến hiệu quả bảo hiểm không cao. Đó là những lý do chính khiến bảo hiểm nông nghiệp dần thu hẹp và chỉ cầm chừng ở một số công ty bảo hiểm lớn.

Nhưng theo Quyết định 315 của Thủ tướng thì chúng tôi thấy có một số thuận lợi từ cơ chế, chính sách cũng như cách tiếp cận. Từ đó, BHNN có hướng mở mới, tạo công cụ cho người nông dân quản lý rủi ro và tìm kiếm nguồn tài chính bù đắp.

Tôi xin nói thêm về chính sách. Quyết định 315 hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho nông dân nghèo, hỗ trợ 80% cho nông dân cận nghèo và hỗ trợ 60% cho nông dân không thuộc diện nghèo, cận nghèo tham gia thí điểm BHNN. Tức là tất cả các đối tượng tham gia BHNN đều được hỗ trợ. Đây là cơ hội và điều kiện tiên quyết để triển khai thành công bảo hiểm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính cũng rất chủ động tham giá quá trình này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư hướng dẫn quy trình, quy phạm, tạo sân chơi cho người nông dân cũng như các công ty bảo hiểm có thể phối hợp giải quyết các sự cố sau này.

Ngoài ra, cho đến thời điểm này, chúng tôi cho rằng sự chủ động tham gia của các cấp chính quyền là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công chương trình thí điểm.

Về sản phẩm bảo hiểm, trước kia chúng ta có cách tiếp cận truyền thống, bảo hiểm với mọi rủi ro ngẫu nhiên và không lường trước được. Nhưng lần này, qua quá trình nghiên cứu và rút kinh nghiệm Việt Nam cũng như quốc tế, chúng ta có cách tiếp cận khả thi họa và mang tính chất hỗ trợ.hơn, đảm bảo bảo hiểm cho những rủi ro mang tính thảm

Ví dụ, trước kia, với cây lúa, chúng ta bảo hiểm mọi thảm họa và đến tất cả mọi hộ nông dân. Tuy nhiên, lần này, chúng tôi sẽ kiến nghị với Bộ Tài chính tiếp cận theo hướng bảo hiểm theo chỉ số, tức là theo chỉ số thời tiết hoặc chỉ số sản lượng. Điều này sẽ ưu tiên bồi thường cho những tổn thất mang tính thảm họa, ảnh hưởng trên diện rộng.

Còn với thủy sản, chúng ta sẽ triển khai theo đơn vị rủi ro cơ sở là cấp xã. Việc này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính ủng hộ và chúng tôi hy vọng sẽ góp phần tạo điều kiện cho chúng tôi có một sản phẩm bảo hiểm gần người dân và khả thi hơn.

Bảo Việt sẵn sàng tham gia chương trình này và quan điểm là không vì lợi nhuận. Mặc dù là một doanh nghiệp, song chúng tôi cũng xác định đây là một nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, thực hiện theo tinh thần doanh nhân với nông dân và tinh thần doanh nghiệp nhà nước với chủ trương của Chính phủ.

Ông Hồ Xuân Hùng: Tôi nói thêm một điều là trước đây chưa thành công vì 2 lý do. Thứ nhất là hành lang pháp lý để hoạt động chưa đầy đủ. Thứ hai, vai trò bà đỡ của Chính phủ chưa phát huy được. Trong bối cảnh như thế thì việc tồn tại được một thời gian đầu đã là quá tốt.

MC: Thưa Thứ trưởng, tại sao không thí điểm trên 1-2 tỉnh, khi làm tốt chúng ta hãy nhân rộng mô hình. Nếu đã là thí điểm mà còn trải rộng trên 21 tỉnh thành liệu có quá sức không?

Ông  Hồ Xuân Hùng: Tôi nghĩ hoàn toàn không quá sức, vì thứ nhất, nếu chúng ta chỉ thí điểm trên 1-2 tỉnh thì thành công không có tác dụng trên diện rộng vì tính tiểu vùng khí hậu của nông nghiệp rất rõ, đối với cả cây trồng và vật nuôi….

Thứ 2, thực ra là lựa chọn triển khai ở 20 tỉnh bởi Nghệ An tham gia 2 lĩnh vực. Các địa phương này đại diện cho vùng sản xuất hàng hóa với đặc trưng sinh thái rõ rệt.

Thứ 3, ngay trong một tỉnh, cũng không phải thực hiện ở phạm vi toàn tỉnh, mà chỉ chọn địa bàn phù hợp với Quyết định 315 của Thủ tướng. Với tính đặc thù cao như vậy, nên không thể nói là quá sức hay không.

Xin nói thêm là vai trò bà đỡ của Chính phủ thể hiện rất rõ, với quyết tâm cao nhằm thực hiện bằng được bảo hiểm cho nông nghiệp.

Trịnh Thu Nga (27 tuổi, Tiên Du, Bắc Ninh): Muốn tham gia bảo hiểm nông nghiệp thì chúng tôi phải tìm đến đâu để mua. Xin cơ quan bảo hiểm cho biết thủ tục mua thế nào?

Ông Hoàng Xuân Điều: Chúng tôi đã thiết kế sản phẩm BHNN phục vụ cho tất cả các đối tượng, từ người nghèo tới cận nghèo và tới các hộ sản xuất chăn nuôi, các tổ chức sản xuất nông nghiệp. Bảo hiểm được triển khai tới tận thôn, xã. Do đó, chị có thể yên tâm tham gia bảo hiểm ở địa phương của mình.

MC: Thưa Thứ trưởng, hiện tại Nhà nước cam kết hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho nông dân nghèo, hỗ trợ 80% cho nông dân cận nghèo và hỗ trợ 60% cho nông dân không thuộc diện nghèo, cận nghèo tham gia thí điểm BHNN. Điều đó đã tạo điều kiện để người nông dân hăng hái tham gia. Còn về phía doanh nghiệp bảo hiểm, họ được hỗ trợ như thế nào trong khi hoạt động trong lĩnh vực có rất nhiều rủi ro?

Ông Hồ Xuân Hùng: Thứ nhất, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính lựa chọn doanh nghiệp đủ sức tham gia, không phải doanh nghiệp nào cũng dược tham gia.

Thứ hai, nguyên tắc bảo hiểm là số đông bù số ít. Nếu biết cách tổ chức vận động tốt, tôi tin tưởng rằng nhất định bảo hiểm sẽ đủ để trang trải chi phí. Hơn nữa, như anh Nguyễn Quang Phi vừa nói, doanh nghiệp tham gia không phải vì mục tiêu lợi nhuận, nhưng không để doanh nghiệp lỗ. Đây là một doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính cân nhắc kỹ và nhất định sẽ thành công.

Lê Văn Tấn (Hà Trung-Thanh Hóa): Thưa đại diện công ty bảo hiểm Bảo Việt, tôi đang có 1 đàn bò 27 con. Nếu tôi tham gia bảo hiểm nông nghiệp thì nếu có rủi ro liệu tôi có nhận được bồi thường của cơ quan bảo hiểm. Và liệu cách đánh giá của cơ quan bảo hiểm có làm chúng tôi bị thiệt thòi hay không. Ví dụ như con bò đáng giá 9 triệu đồng mà cơ quan bảo hiểm chỉ bồi thường có 5 triệu đồng?

Ông Hoàng Xuân Điều: Bảo hiểm là hợp đồng giữa doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia. Các quy tắc này được doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng và thiết kế cho người dân, được Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua, do vậy quyền lợi và nghĩa vụ của người dân được thể hiện rất rõ trong các quy tắc bảo hiểm.

Nếu như vật nuôi tham gia bảo hiểm mà xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm như thiên tai, dịch bệnh sẽ được bồi thường với mức được quy định rõ trong quy tắc bảo hiểm. Do vậy, việc bồi thường 5 hay 9 triệu đồng cũng đã được quy định trong quy tắc và việc xác định giá trị vật nuôi khi tham gia bảo hiểm cũng được quy định theo giá thị trường.

Có thể nói rằng, quy tắc bảo hiểm bảo đảm quyền lợi hài hòa giữa 3 nhà (nhà nước, người dân và doanh nghiệp bảo hiểm). Nhà nước hỗ trợ phí cho người dân tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm không vì mục tiêu lợi nhuận và người dân cũng tham gia đóng phí một phần. Do vậy, có thể nói, đây là chính sách phục vụ chương trình tam nông.

Ông  Hồ Xuân Hùng cho biết thêm: Không thể nói rủi ro xảy ra với người nông dân khi tham gia bảo hiểm ví dụ như khi con bò bị chết lại có thể thu lại 100% giá trị của con bò, chúng ta phải cùng chia sẻ rủi ro.

MC: Dương Thị Vân trú tại Diễn Châu (Nghệ An): Nhà tôi có trồng lúa trên diện tích là 1 sào. Vậy đã đủ diện tích để có thể mua bảo hiểm nông nghiệp được chưa?

Ông Hoàng Xuân Điều: Như tôi vừa trình bày, quy mô bảo hiểm nông nghiệp là cấp xã. Nếu xã đó không có giới hạn diện tích tham gia bảo hiểm và xã có tham gia chương trình bảo hiểm, thì dù là 1 sào, chị cũng vẫn được tham gia bảo hiểm.

Ông Hồ Xuân Hùng: Tôi xin nói thêm là bảo hiểm nông nghiệp sẽ tiến hành theo vùng, theo cánh đồng. Trong cánh đồng có những hộ 1 sào, nửa sào hoặc vài ha đều được tham gia bảo hiểm. Cho nên, bà con có thể yên tâm.

MC: Tôi cho rằng đây là một thông tin rất quý giá, giúp người nông dân có thể vượt qua được tâm lý ngại ngùng rằng diện tích canh tác nhỏ.

Theo Chinhphu.vn

 

507 BÌNH LUẬN

 1. 317246 980809Chaga mushroom tea leaf is thought-about any adverse health elixir at Spain, Siberia and plenty of n . Countries in europe sadly contains before you go ahead significantly avoidable the main limelight under western culture. Mushroom 946147

 2. 362264 262854Oh my goodness! an incredible post dude. Thank you Nonetheless Im experiencing challenge with ur rss . Don know why Unable to subscribe to it. Is there anyone obtaining similar rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx 378420

 3. 264479 169727Aw, this was an exceptionally good post. In concept I would like to spot in writing such as this moreover – spending time and actual effort to create a excellent article but so what can I say I procrastinate alot through no indicates discover a way to go completed. 976949

 4. 904264 152945Awesome material you fellas got these. I really like the theme for the internet site along with how you organized a person who. It is a marvelous job For certain i will come back and have a look at you out sometime. 458066

 5. 92655 921068A persons Are typically Weight loss is certainly a practical and flexible an eating strategy method manufactured for those that suffer that want to weight loss and therefore ultimately conserve a considerably a lot more culture. weight loss 983980

 6. Disfuncion erectil psicologica. Generalmente esto se produce cuando no fluye suficiente cantidad de sangre hacia el pene. Alguien que vaya sustituyendo nuestra amada excitación a manos de una pantalla que nos está quemando los ojos. Cialis imagenes…

 7. De los 64 participantes, 8 tenían trastornos depresivos comórbidos y 15 tenían trastornos de ansiedad. Jugos y batidos: Pueden realizarse de forma casera o comprarse los batidos, son todos de origen natural. Si usted ha tomado o está planeando tomar CIALIS, evite el consumo excesivo de alcohol (nivel de alcohol en sangre de 0,08% o superior), ya que puede aumentar el riesgo de mareos al ponerse de pie.

 8. Antibiotics are prescribed only for bacterial infections that may appear as an independent disease or be a complication of another condition. There is no single treatment regimen and General indications for all antibiotics. For each drug in the instructions written diseases and the range of microorganisms in respect of which it is active.

 9. Fungal infections, allergic reactions to hair products, and inflamed hair follicles can cause the scalp to itch and also damage hair follicles, leading to hair loss. One must first examine the scalp to determine if the hair loss is due to the physical destruction and loss of hair follicles (scarring or cicatricial alopecia).

 10. slightly protection viagra for sale greatly nurse loud
  use non-prescription viagra usa pharmacy when guest primarily preparation viagra for sale on amazon obviously
  chicken [url=http://viacheapusa.com/#]generic viagra for sale[/url] generally agency viagra for sale cool
  editor

 11. Right here is the right site for anybody who wants to find out about this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject which has been discussed for ages.

 12. It is appropriate time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I may just I wish to suggest you few fascinating issues or suggestions.

 13. Thanks for ones marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will make sure to bookmark your blog and may come back very soon. I want to encourage yourself to continue your great posts, have a nice weekend!

 14. Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price? Kudos, I appreciate it!

 15. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.|

 16. Hello there! This post couldn’t be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I am going to forward this information to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Thanks for sharing!|

 17. Somebody essentially assist to make seriously articles I would state. That is the first time I frequented your website page and to this point? I surprised with the research you made to create this actual post amazing. Great task!|

 18. Thanks for ones marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you might be a great author. I will remember to bookmark your blog and will come back very soon. I want to encourage you to continue your great posts, have a nice day!|

 19. I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy I found this in my hunt for something relating to this.|

 20. Знаете ли вы?
  Во время немецкой оккупации Украины радио на украинском языке вещало из Саратова и Москвы.
  Команды тренера года АБА и НБА ни разу не стали в них финалистками.
  Водитель ледового комбайна стал звездой единственного матча НХЛ, в котором принял участие.
  Российская учёная показала, что проект «Новой Москвы» 1923 года воспроизводил план трёхвековой давности.
  Первая председательница Верховного суда Татарии молчала по поводу своей службы в НКВД.

  0PB8hX.com

 21. Знаете ли вы?
  Во время немецкой оккупации Украины радио на украинском языке вещало из Саратова и Москвы.
  Персонажу французской комедии о Фантомасе советские подростки подражали всерьёз.
  Консервативные художественные критики обрушились на портрет девушки, называя её гермафродитом, дочерью Каина и проституткой.
  Жену Генриха VIII на суде защищал посол Священной Римской империи.
  Старейшую в России организацию реставраторов велено было выселить и уплотнить.

  http://0pb8hx.com

 22. Знаете ли вы?
  Жену Генриха VIII на суде защищал посол Священной Римской империи.
  17 бойцов остановили под Старым Осколом более 500 оккупантов.
  Преподаватель нескольких университетов, попавший в сталинские лагеря, и там умудрился обучать математике на куске мыла.
  В роскошном болонском фонтане горожане стирали бельё и справляли нужду.
  Английский крейсер ценой четырёх попаданий защитил конвой от немецкого рейдера.

  0PB8hX.com

 23. First of all I would like to say superb blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing. I have had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out there. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Appreciate it!|

 24. After looking over a few of the blog posts on your website, I really appreciate your technique of blogging. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site too and tell me how you feel.

 25. Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 26. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My website is in the exact same area of interest as yours and my visitors would really benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this alright with you. Thank you!|

 27. Wonderful article! This is the type of info that should be shared across the web. Disgrace on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my website . Thank you =)

 28. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!|

 29. What i don’t understood is in reality how you’re no longer really much more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably in relation to this matter, produced me individually believe it from a lot of various angles. Its like men and women are not involved except it’s something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs nice. Always take care of it up!|

 30. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I’m hoping to check out the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal website now ;)|

 31. I’ll immediately seize your rss feed as I can not in finding your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please allow me know in order that I may subscribe. Thanks.|

 32. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.|

 33. Superb blog you have here but I was curious about if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of group where I can get opinions from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Cheers!|

 34. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I’ve shared your website in my social networks!|

 35. I wanted to send you this very little remark to be able to thank you very much yet again over the magnificent techniques you have documented above. It has been so tremendously generous with you to offer openly all a number of people could have marketed for an ebook to earn some dough for their own end, mostly considering the fact that you might have done it if you ever considered necessary. These pointers in addition worked to provide a easy way to recognize that other people online have a similar zeal like my own to realize a whole lot more in respect of this matter. I am certain there are millions of more fun sessions up front for people who browse through your blog post.

 36. I’m really inspired with your writing talents and also with the layout for your weblog. Is that this a paid subject matter or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice high quality writing, it is rare to peer a great weblog like this one today.

 37. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a weblog web site? The account helped me a appropriate deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast offered vibrant transparent concept.

 38. Знаете ли вы?
  Первая абсолютная чемпионка турнира Большого шлема похоронена в могиле для бедняков.
  Залётная птаха занесена в перечень птиц России спустя более полувека после открытия вида.
  Владелец вернул похищенную картину Пикассо почтой, не найдя покупателей.
  Американская энциклопедия включила в себя десятки статей о вымышленных людях, якобы связанных с Латинской Америкой.
  Возможно, что американцы уже в 1872 году вмешались в канадские выборы.

  arbeca

 39. Знаете ли вы?
  Молнию можно не только увидеть, но и съесть.
  Сын политика-пьяницы помог принять сухой закон в своей провинции.
  Врач на карантине спел созданную для фильма песню Высоцкого «Давно смолкли залпы орудий».
  Битву русских дружин и монголо-татар возле леса отмечают сразу в трёх селениях.
  Англичане купили заказанную португальцами рукопись голландца и бельгийца с изображениями монархов десяти королевств.

  http://arbeca.net

 40. Знаете ли вы?
  Искусствоведы спорили, смирилась ли со скорой смертью неизлечимо больная женщина на картине русского художника, а она прожила ещё 37 лет.
  На идеологию национал-социализма оказали влияние русские эмигранты.
  Не удержавшись от писательства, Амалия Кахана-Кармон создала одну из важнейших книг в истории Израиля.
  Картина парада Победы, где руководство страны смещено на задний план, получила Сталинскую премию.
  Копенгагенский собор пришлось выстроить заново после визита англичан в 1807 году.

  http://www.arbeca.net/

 41. Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job

 42. Hello would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 43. Excellent blog site! Do you really have any other helpful hints for aspirant freelance writers? I’m planning to start my own website very soon although I’m a little lost on every single thing. Could you propose beginning with a complimentary site like Live journal or opt for a paid choice? You’ll discover so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any kind of recommendations? Thanks a lot!

 44. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 45. Hello would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!|

 46. Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I’m going to return once again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.|

 47. Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.|

 48. Its like you read my mind! You appear to grasp so much approximately this, such as you wrote the book in it or something. I feel that you can do with some p.c. to force the message house a bit, but other than that, that is excellent blog. A fantastic read. I will definitely be back.|

 49. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve learn this submit and if I may just I wish to recommend you some fascinating issues or tips. Maybe you could write next articles regarding this article. I wish to read more issues about it!|

 50. Thank you a bunch for sharing this with all of us you really recognise what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally talk over with my website =). We will have a link trade agreement between us|

 51. I will right away grab your rss as I can not in finding your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me realize so that I may just subscribe. Thanks.|

 52. As predicted all space coffins and space funeral homes will blow up in space around the year 2080 to year 3000 due to envy. That’s why we need the 777 immortality smart contracts to remind the living to have faith through time. The 777 immortality smart contract is the trust system that can save someone you love through time.

 53. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.|

 54. Its like you read my thoughts! You seem to know so much approximately this, like you wrote the ebook in it or something. I believe that you can do with a few p.c. to power the message home a bit, however instead of that, this is great blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.|

 55. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!|

 56. Howdy would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price? Cheers, I appreciate it!|

 57. I’ve been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.|

 58. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?|

 59. Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before but after looking at some of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back often!|

 60. Undeniably imagine that that you stated. Your favourite reason appeared to be on the web the simplest factor to take into accout of. I say to you, I certainly get annoyed whilst people think about concerns that they just don’t realize about. You controlled to hit the nail upon the top and also outlined out the whole thing without having side effect , folks could take a signal. Will likely be back to get more. Thank you|

 61. I just want to mention I am beginner to blogging and truly liked you’re web blog. Almost certainly I’m likely to bookmark your blog . You surely come with beneficial stories. Many thanks for revealing your webpage.

 62. magnificent put up, very informative. I’m wondering why the opposite experts of this sector don’t notice this. You should continue your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!|

 63. Hey very nice web site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds additionally? I’m happy to find a lot of helpful info here within the publish, we want work out more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .|

 64. We stumbled over here coming from a different website and thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking over your web page for a second time.|

 65. I’ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i am happy to exhibit that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most no doubt will make sure to don?t omit this site and give it a look regularly.|

 66. Hi there! I could have sworn I’ve visited this website before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely happy I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!|

 67. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering
  if you get a lot of spam responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

 68. I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 69. Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your blog posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thank you so much!

 70. Hey there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!|

 71. Hello! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and outstanding design.|

 72. I have been surfing on-line more than 3 hours as of late, but I by no means found any interesting article like yours. It’s pretty value sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content material as you did, the internet might be much more useful than ever before.|

 73. DECOLETAJE Y FIJACION SL tiene el distintivo TOP 100.000 EMPRESAS. En Grumeber ponemos la dedicación y el cuidado para asegurar la óptima fabricación del material de decoletaje que posteriormente será usado como componentes en diferentes sectores. Asimismo, en algunos de los sectores que prestan este tipo de servicio existe la reducción de los costos, además de responder por la calidad y por la precisión en la fabricación de las piezas de decoletaje.

 74. When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. There has to be a way you can remove me from that service? Many thanks!

 75. I do love the manner in which you have framed this matter plus it does supply us some fodder for thought. On the other hand, coming from what precisely I have experienced, I simply wish as the commentary pack on that individuals remain on issue and not start upon a soap box involving the news of the day. Yet, thank you for this excellent point and though I do not necessarily concur with it in totality, I regard your standpoint.

 76. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Reading this information So i am happy to show that I have a very excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most indubitably will make sure to don’t disregard this website and provides it a look on a constant basis.

 77. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I enjoy the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent site!

 78. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who had been doing a little homework on this. And he actually ordered me lunch because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this matter here on your website.

 79. Almost all of the things you mention happens to be supprisingly precise and it makes me ponder the reason why I hadn’t looked at this in this light before. This piece really did switch the light on for me as far as this particular topic goes. But at this time there is one position I am not really too comfortable with and whilst I try to reconcile that with the core idea of the issue, let me observe exactly what the rest of the readers have to point out.Well done.

 80. Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  We’re a gaggle of volunteers and opening a new scheme
  in our community. Your web site provided us with helpful info to work on. You’ve done an impressive job
  and our entire neighborhood will likely be grateful to you.

 81. This is the right website for anybody who hopes to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally will need toÖHaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that has been discussed for a long time. Wonderful stuff, just wonderful!

 82. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 83. I just like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and take a look at once more right here frequently. I am fairly certain I’ll learn plenty of new stuff proper here! Good luck for the next!

 84. After examine just a few of the weblog posts in your website now, and I truly like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and will likely be checking back soon. Pls try my web site as properly and let me know what you think.

 85. Please let me know if you’re looking for a author for your site. You have some really good articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Many thanks!

 86. With almost everything which appears to be building inside this area, many of your viewpoints happen to be relatively stimulating. Having said that, I am sorry, but I do not subscribe to your entire plan, all be it exhilarating none the less. It appears to everybody that your opinions are actually not totally justified and in actuality you are your self not completely certain of your assertion. In any event I did take pleasure in reading through it.

 87. When I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Appreciate it!

 88. Great goods from you, man. I have take into accout your stuff prior to and you’re just too magnificent. I really like what you’ve acquired right here, certainly like what you are stating and the best way by which you say it. You are making it entertaining and you still care for to stay it sensible. I can not wait to learn much more from you. This is actually a tremendous web site.

 89. I was just searching for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative sites in top of the list. Usually the top websites are full of garbage.

 90. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good site!

 91. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. Nevertheless think about if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this website could certainly be one of the best in its niche. Superb blog!

 92. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thanks a lot

 93. May I simply say what a comfort to discover somebody who actually understands what they are discussing over the internet. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people need to read this and understand this side of your story. I was surprised that you’re not more popular because you most certainly possess the gift.

 94. Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 95. Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks Nonetheless I am experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 96. I must thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own site now 😉

 97. Thank you so much for providing individuals with an extremely marvellous opportunity to read articles and blog posts from here. It is always very useful and also stuffed with a good time for me and my office fellow workers to search the blog minimum thrice in one week to see the new items you have. And indeed, I’m at all times fulfilled with all the powerful inspiring ideas you give. Selected 3 tips in this article are unquestionably the most beneficial we have ever had.

 98. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now 😉

 99. I wanted to send you this little bit of word in order to say thanks a lot yet again with your spectacular principles you’ve shown above. It was really surprisingly generous with you to deliver publicly what many individuals would have advertised for an e book to generate some cash for their own end, notably given that you might have done it if you ever wanted. Those smart ideas additionally worked to become great way to realize that other people have the same zeal just like my own to learn significantly more on the topic of this issue. I am sure there are thousands of more pleasurable occasions up front for those who read carefully your site.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here