Bảo hiểm nhân thọ quyết “thanh lọc” hệ thống đại lý

Đại lý bảo hiểm là hình ảnh nối dài của công ty (ĐTCK-online) Với quyết tâm “thanh lọc” hệ thống đại lý/tư vấn bảo hiểm nhằm giảm thiểu các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và cải thiện hơn chất lượng đại lý, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đã cùng nhau đóng góp và đưa vào vận hành hệ thống phần mềm quản lý đại lý AVICAD. Các doanh nghiệp bảo hiểm trong khối này cũng thống nhất áp dụng Bộ quy tắc về việc xử lý của các doanh nghiệp BHNT trong trường hợp đại lý bị đưa vào Danh sách đại lý vi phạm quy chế hành nghề đại lý hoặc vi phạm pháp luật vừa chính thức được Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ban hành.

Thực tế,  nhằm tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp hội viên trong Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tránh cạnh tranh không lành mạnh, năm 2006, các doanh nghiệp BHNT đã có những thoả thuận về việc cung cấp thông tin về Danh sách đại lý vi phạm kỷ luật hoặc pháp luật tới mức độ buộc phải chấm dứt hợp đồng đại lý. Năm 2008, các doanh nghiệp này cũng thống nhất ban hành Quy tắc ứng xử giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó, cũng đã quy định “không tuyển dụng những cán bộ, nhân viên đã bị doanh nghiệp bảo hiểm khác buộc nghỉ việc do vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật tài chính, vi phạm đạo đức nghề nghiệp gây thiệt hai cho khách hàng hoặc cho doanh nghiệp bảo hiểm; không tuyển dụng đại lý bảo hiểm làm đại lý cho 2 doanh nghiệp bảo hiểm trong cùng một lĩnh vực BHNT hoặc bảo hiểm phi nhân thọ, vi phạm những điều nghiêm cấm đại lý…”

Tuy nhiên, Quy tắc về việc xử lý của các doanh nghiệp BHNT mới được ban hành toàn diện và đầy đủ hơn rất nhiều, trong đó, những hành vi vi phạm khiến một đại lý bị đưa vào “danh sách đen” được nêu ra rất đầy đủ, chi tiết. Chẳng hạn như các hành vi: đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp BHNT khác khi không có sự đồng ý của doanh nghiệp BHNT mà mình đang làm đại lý; chiếm dụng tiền liên quan đến hợp đồng bảo hiểm (phí bảo hiểm, tiền đóng thêm vào các quỹ đầu tư, tiền hoàn trả, tiền vay từ hợp đồng bảo hiểm, tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm…); thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp BHNT; điều kiện điều khoản bảo hiểm làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và doanh nghiệp BHNT; tranh giành khách hàng dưới mọi hình thức; khuyến mại khách hàng dưới mọi hình thức bất hợp pháp như hứa hẹn giảm phí bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm hoặc các quyền lợi khác mà doanh nghiệp BHNT không cung cấp cho khách hàng; xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hủy bỏ hoặc để mất hiệu lực hợp đồng bảo hiểm hiện có để mua hợp đồng bảo hiểm mới, làm thiệt hại đến quyền lợi của bên mua hợp đồng… Đại lý trong danh sách đại lý vi phạm sẽ không được tuyển dụng làm đại lý bảo hiểm của bất kỳ doanh nghiệp BHNT tham gia bộ quy tắc này trong vòng 3 năm kể từ ngày bị đưa vào hệ thống.

Bộ quy tắc mới còn đề cập đến cả việc xử phạt doanh nghiệp BHNT có hành vi lôi kéo tuyển dụng đại lý của doanh nghiệp khác… Với những quy định nghiêm ngặt và sát với thực tế, các doanh nghiệp BHNT hy vọng thị trường sẽ lành mạnh hơn nhờ hệ thống đại lý ngày càng được nâng “chuẩn”. Các công ty BHNT đều nhận thấy, lực lượng đại lý là một nhân tố rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh của mỗi công ty. Chính vì thế, các công ty bảo hiểm luôn “đau đầu” để làm sao đưa ra một chiến lược để xây dựng đội ngũ này ngày càng vững mạnh và chuyên nghiệp. Với bộ quy tắc khá hoàn chỉnh và chặt chẽ này, các doanh nghiệp BHNT hy vọng hoạt động của hệ thống đại lý sẽ ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn.

Tuy nhiên, bộ quy tắc này mới chỉ có cho các doanh nghiệp BHNT trong khi đó hệ thống đại lý của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cũng có rất nhiều “vấn đề”. Vì nhiều lý do tế nhị, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ hầu như không có chia sẻ dữ liệu gì với nhau, ngoại trừ báo cáo định kỳ cho Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Bộ Tài chính theo quy định. Chính vì vậy, việc kiểm soát đại lý và cả khách hàng có tỷ lệ tổn thất cao hoặc trục lợi bảo hiểm rất khó khăn.

Ngọc Lan
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Comments are closed.