Bảo hiểm nhân thọ: Cạnh tranh quyết liệt

2015 sẽ hứa hẹn là một năm kịch tính và cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bởi các doanh nghiệp đang “rượt đuổi” nhau khá sát nút đối với thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới.

Theo kết quả của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) công bố, thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2014 không có sự thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm 2013.

Dẫn đầu thị trường về tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2014 vẫn là Prudential Việt Nam (32,85%), Bảo Việt Nhân thọ (26,94%), Manulife Việt Nam (11,49%), Dai-ichi Life Việt Nam (9,51%), AIA Việt Nam (8,45%), ACE Life Việt Nam (4,76%), Hanwha Life Việt Nam (1,43%), Prévoir (1,34%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần không đáng kể.

Trong khi đó, nhóm dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm 2014 vẫn là Prudential Việt Nam (ước đạt 24,6%), Bảo Việt Nhân thọ cũng đang theo rất sát (ước đạt 24%).

Ở nhóm 3, doanh nghiệp bảo hiểm kế tiếp là Manulife Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam và AIA Việt Nam có khoảng cách về thị phần doanh thu khai thác mới không quá xa dao động quanh 11%.

ACE Life Việt Nam (ước đạt 5,76%, Prévoir ước đạt 2,76%, Hanwha Life Việt Nam ước đạt 2,72%, PVI Sun Life ước đạt 2,56%, Generali ước đạt 2,24%. Các doanh nghiệp chiếm thị phần nhỏ như: Aviva (ước đạt 0,81%), VCLI (ước đạt 0,65%), Cathay (ước đạt 0,53%), Fubon (ước đạt 0,22%), Phú Hưng và GE (ước đạt 0,17%)…

Thị phần tổng doanh thu trong năm 2015 dự báo sẽ chưa có thay đổi lớn. Tuy nhiên, thị phần doanh thu khai thác mới được nhận định có thể thay đổi, bởi các doanh nghiệp đang “rượt đuổi” nhau khá sát nút, hứa hẹn một năm kịch tính và cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Theo (BizLIVE)
{fcomment}

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here