Bảo hiểm Nhà Rồng phát hành thêm 17,28 triệu cổ phiếu

(ĐTCK-online) CTCP Bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long) vừa thông báo sẽ phát hành thêm 17,28 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 167,2 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành, Công ty sẽ chào bán 16,72 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 3/2. Thời gian chuyển quyền mua là từ ngày 4/2 đến ngày 5/3. Thời gian đăng ký và nộp tiền là từ ngày 4/2 đến ngày 12/3. 560.000 cổ phiếu còn lại, Công ty chào bán cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Bảo Long cho biết, việc tăng vốn này nhằm đảm bảo quy định của Nhà nước về vốn điều lệ tối thiểu của các công ty kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (tối thiểu 300 tỷ đồng); nâng cao năng lực tài chính của Công ty; phát triển cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu mở rộng mạng lưới kinh doanh và phát triển các hoạt động đầu tư tài chính.

Công ty hiện có trụ sở tại 185 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM.

T.Lê
tinnhanhchungkhoan.vn

Comments are closed.