Bảo hiểm MIC sẽ niêm yết trên HOSE

Tại ĐHCĐ thường niên ngày 8/5 tới, HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC) sẽ trình cổ đông kế hoạch niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM (HOSE) trong năm nay.

Cũng tại Đại hội, HĐQT MIC sẽ trình cổ đông các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014 với tổng doanh thu 900 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 850 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động đầu tư 50 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng; cổ tức tối thiểu 7%. 

Theo (ĐTCK)

{fcomment}

Comments are closed.