Bảo hiểm Lotte tiếp tục hợp tác với Bảo Việt

Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt và Công ty bảo hiểm Lotte của Hàn Quốc vừa ký tiếp hợp đồng hợp tác. Theo nội dung hợp đồng, Lotte sẽ giới thiệu khách hàng cho Bảo Việt là các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam và các doanh nghiệp mà tập đoàn Lotte đầu tư tại Việt Nam; đồng thời Lotte là đơn vị cung cấp dịch vụ tái bảo hiểm cho Bảo Việt.

Lotte là tập đoàn hoạt động trên nhiều lĩnh vực đầu tư tài chính, xây dựng, bất động sản, phân phối, thực phẩm… Tại thị trường Việt Nam, tập đoàn đã có hệ thống siêu thị Lotte, chuỗi cửa hàng Lotteria, Lotte Cinema, công ty bảo hiểm Lotte và nhiều công ty con hoạt động đầu tư tài chính, xây dựng.
 
Với hợp đồng này hai bên kỳ vọng doanh thu phí bảo hiểm 1 triệu đô la Mỹ trong năm 2010, so với doanh số hơn 200.000 đô la sau một năm hợp tác vừa qua. 
 
 
Thu Hiền

NGuồn Diễn đàn Doanh Nghiệp

Comments are closed.