Bảo hiểm hàng không

Bảo Hiểm Bảo Việt đang cung cấp các loại hình bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm cho các hãng hàng không, các nhà điều hành bay, các sân bay và đơn vị kinh doanh dịch vụ hàng không tại Việt Nam, bao gồm:

      Bảo hiểm thân máy bay và phụ tùng máy bay

      Bảo hiểm thân máy bay dưới mức miễn thường chuẩn

      Bảo hiểm thân máy bay đối với rủi ro chiến tranh, không tặc

      Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba, hành khách, hành lý, hàng hóa và hàng bưu chính

      Bảo hiểm trách nhiệm đối với rủi ro chiến tranh, không tặc

      Bảo hiểm mất khả năng sử dụng máy bay

      Bảo hiểm tai nạn nhân viên tổ bay
  
      Bảo hiểm tai nạn hành khách tự nguyện
  
      Bảo hiểm trách nhiệm chủ sân bay và người điều hành sân bay
   
      Bảo hiểm trách nhiệm hàng không cho các công ty cung ứng dịch vụ hàng không

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here