Bảo hiểm Hàng không nâng cấp thành tổng công ty

Nghị quyết HĐQT CTCP Bảo hiểm Hàng không (VNI) vừa nhất trí thông qua việc thay đổi tên Công ty và 11 chi nhánh trực thuộc.

bảo hiểm hàng không

 

Theo đó, CTCP Bảo hiểm Hàng không sẽ đổi tên thành Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không, vẫn giữ nguyên tên giao dịch (Bảo hiểm Hàng không) và tên viết tắt (VNI).

11 chi nhánh trực thuộc sẽ được đổi tên thành 11 công ty trực thuộc là VNI TP. HCM, VNI Hà Nội, VNI Đà Nẵng, VNI Nghệ An, VNI Hải Phòng, VNI Hải Dương, VNI Tây Nguyên, VNI Nam Hồng Hà, VNI Thăng Long, VNI Quảng Ninh và VNI Đông Đô.

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/5 tới, HĐQT VNI sẽ trình  cổ đông thông qua  việc thay đổi trên. Với các chi nhánh được thành lập sau đại hội cũng sẽ được đổi tên với thủ tục tương tự các chi nhánh trên.

Cùng với quyết tâm về đích các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2016, VNI cũng cho biết, sẽ thay đổi logo, slogan cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh truyền thông nội bộ, xây dựng lại bộ nhận diện thương hiệu. Đặc biệt, xây dựng chiến lược marketing và truyền thông nhằm gây dựng lại thương hiệu VNI- từng lọt vào Top 7 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về quy mô.

Năm 2015, VNI chưa hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh đề ra, đạt doanh thu hơn 382 tỷ đồng (hoàn thành hơn 94% kế hoạch đề ra), trong đó tổng doanh thu bảo hiểm đạt 333 tỷ đồng (hoàn thành 95,25% kế hoạch). Lợi nhuận  sau thuế năm 2015 đạt 6,22% tỷ đồng (hoàn thành 30,97% kế hoạch).

Theo (ĐTCK)

Comments are closed.