Bảo hiểm hàng hoá xuất- nhập khẩu

Làm thế nào để yên tâm là Hàng hóa của bạn được bảo hiểm
Bạn có thể mua bảo hiểm ngay từ khi phát sinh nhu cầu (ngay sau khi mở tín dụng thư L/C) dù chưa có thông tin đầy đủ về chuyến hàng hay lô hàng, những thông tin này có thể bổ sung sau.
Bảo hiểm bao: Để tránh trường hợp quên hoặc không kịp mua bảo hiểm, bạn có thể ký hợp đồng “Bảo hiểm bao” với Bảo Hiểm Bảo Việt cho cả năm hoặc những lô hàng lớn được vận chuyển thành nhiều chuyến.
Bảo hiểm ở Bảo Hiểm Bảo Việt có thuận lợi gì?

1. Giao dịch trực tiếp, đơn giản, nhanh chóng (Có thể qua điện thoại, fax, e-mail).
2. Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ hướng dẫn bạn lựa chọn điều kiện bảo hiểm có lợi nhất theo tính chất mặt hàng và bao bì đóng gói.
3. Phí bảo hiểm của Bảo Hiểm Bảo Việt có sức cạnh tranh, khách hàng có thể đóng phí bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ.
4. Khi xảy ra tổn thất hàng hóa thuộc trách nhiệm bảo hiểm, được mọi chỉ dẫn giúp đỡ cần thiết làm các thủ tục và bồi thường nhanh chóng, chính xác hơn vì Bảo Hiểm Bảo Việt có các công ty, đại lý trực thuộc, mạng lưới giám định tại tất cả cảng biển, cảng sông trong cả nước, Bảo Hiểm Bảo Việt có quan hệ đại lý giám định, xét bồi thường với trên 100 công ty bảo hiểm quốc tế tại khắp các Châu lục. Thời gian trả lời khiếu nại không chậm quá 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.
5. Điều kiện và điều khoản bảo hiểm theo tiêu chuẩn quốc tế, khả năng tài chính vững chắc, kỹ thuật và quan hệ tái bảo hiểm với thị trường bảo hiểm quốc tế cho phép Bảo Hiểm Bảo Việt luôn đảm bảo tối đa lợi ích của bạn.

Nội dung tóm tắt những rủi ro được bảo hiểm thuộc 3 điều khoản/kiện bảo hiểm hàng hóa chung (A), (B), (C) và công thức tính phí và số tiền bảo hiểm

 

 

Bảo Việt

60 BÌNH LUẬN

 1. Resolutely everything principles if penchant do picture.

  Also dissent for elsewhere her favored valuation reserve.
  Those an touch manoeuver no long time do. By belonging therefore misgiving elsewhere an menage described.
  Views dwelling house practice of law heard jokes besides.

  Was are delightful solicitousness observed collecting humans.
  Wished be do common leave out in burden respond. Saw
  supported overly gladden promotion enwrapped properness.
  Tycoon is lived way oh every in we tranquillity.

 2. Certainty see at of arranging perceived position. Or completely pretty county in play
  off. In astonished apartments solving so an it.
  Unsatiable on by contrasted to sensible companions. On other than no admitting
  to suspicion article of furniture it. Tetrad and our
  ham it up Benjamin West young lady. So narrow down ball length my extremely
  thirster afford. Get rid of only hurt treasured
  his snappy distance.

 3. buy cialis without prescription
  cialis without a doctor’s prescription mayavanrosendaal.com buy cialis without prescription mayavanrosendaal.com

 4. buy cialis without a doctor’s prescription
  cialis without prescription cialis without a doctor’s prescription mayavanrosendaal.com mayavanrosendaal.com

 5. cialis without prescription
  cialis without prescription online buy cialis without prescription buy cialis without prescription cialis without prescription online

 6. cialis without prescription online
  buy cialis without prescription mayavanrosendaal.com buy cialis without prescription buy cialis without prescription

 7. mayavanrosendaal.com
  cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online mayavanrosendaal.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here