Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Phạm vi bảo hiểm (Theo quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam)
Rủi ro được bảo hiểm
Cháy hoặc nổ;
Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh
Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh
Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ
Phương tiện chở hàng mất tích
Tổn thất chung

Chi phí được bảo hiểm: là những chi phí hợp lý

Do người được bảo hiểm, người làm công/đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm
Cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm
Cho việc giám định và xác định nguyên nhân, mức độ tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm
Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm = tỷ lệ phí x số tiền bảo hiểm
Tỷ lệ phí bảo hiểm phụ thuộc vào loại hàng hóa, phương thức đóng gói, phương tiện vận chuyển, tuyến đường …

Nhà sản xuất: PJICO

Comments are closed.