Bảo Hiểm Du Lịch Toàn Cầu

Tóm t?t quy?n l?i:

* H? tr? chi phí y t? cho tai n?n và ?m ?au phát sinh lên ??n $100.000
* B?i th??ng tai n?n cá nhân lên ??n $300.000
* Không gi?i h?n các chi phí di chuy?n y t? kh?n c?p và h?i h??ng thi hài.
* H? tr? các b?t ti?n trong chuy?n ?i nh? hoãn chuy?n, l? n?i chuy?n, m?t hành lý.
* B?o hi?m c? các môn th? thao gi?i trí mang tính ch?t nghi?p d?.
* Không hạn chế số chuyến đi với chương trình bảo hiểm năm.
* Không giới hạn độ tuổi bảo hiểm.

Đặc biệt:

* Bảo hiểm miễn phí cho trẻ em theo đơn gia đình.
* Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp toàn cầu 24/7.
* Bảo hiểm ngay cả trong trường hợp khủng bố.

An toàn khi đi ra nước ngoài đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của du khách trong một thế giới phức tạp. Bảo hiểm lữ hành là giải pháp luôn luôn cần thiết và hiệu quả về chi phí để bạn an tâm và thoải mái tận hưởng các chuyến đi của mình.
chartisinsurance

 

Comments are closed.