Bảo hiểm đầu tư chờ thời

N?m 2009 ti?p t?c kh?ng ??nh s? thành công c?a các s?n ph?m b?o hi?m liên k?t chung.(?TCK-online) Theo ?ánh giá c?a C?c Qu?n lý và giám sát b?o hi?m, sau h?n 10 n?m phát tri?n ??n nay, các DN b?o hi?m nhân th? ?ã t?o ???c r? s?n ph?m b?o ??m cho th? tr??ng duy trì ???c t?ng tr??ng doanh thu trong các b?i c?nh kinh t?-xã h?i khác nhau.

Năm 2009 tiếp tục khẳng định sự thành công của các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (trong khi đó các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị vẫn còn khá khiêm tốn do tác động từ thị trường chứng khoán). Số lượng hợp đồng khai thác mới các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư ước đạt 135.223 hợp đồng, tăng 116% so với 2008, phí bảo hiểm bình quân đạt khoảng 6,33 triệu đồng/hợp đồng (năm 2008 là 5,92 triệu đồng/hợp đồng) so với mức bình quân của các sản phẩm truyền thống là 4,17 triệu đồng/hợp đồng. Doanh thu khai thác mới đạt 856 tỷ đồng, tăng 131% và chiếm 28,44% tổng doanh thu khai thác mới (năm 2008 chiếm 17%). Tổng doanh thu ước đạt 1.136 tỷ đồng chiếm 9,6% tổng doanh thu toàn thị trường (năm 2008 chiếm 4,4%).

Theo đánh giá sơ bộ, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung với đặc điểm vừa có sự đảm bảo về đầu tư vừa mang tính công khai minh bạch cao so với các sản phẩm truyền thống, hiện tại, sản phẩm này đang là loại hình sản phẩm phù hợp với điều kiện thị trường Việt Nam và được người dân đón nhận. Tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng đối với sản phẩm này cũng ít hơn so với những sản phẩm truyền thống. Bảo hiểm liên kết chung là cơ sở chính để các DN bảo hiểm nhân thọ đạt được mức tăng trưởng cao. Đến nay, đã có 7 DN như ACE Life, AIA Việt Nam, Bảo Việt, Dai-ichi Life Việt Nam, Korea Life, Prevoir, Prudential được Bộ Tài chính cho phép triển khai sản phẩm này. Thực tế, sự cạnh tranh của các DN bảo hiểm trong việc đưa sản phẩm ra thị trường đã mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng như điều chỉnh giảm các khoản tính phí và gia tăng các quyền lợi cam kết.

Các sản phẩm bảo hiểm dành cho đối tượng có thu nhập thấp cũng khá “đắt khách”. Cuối năm 2009, Manulife Việt Nam đã triển khai thí điểm sản phẩm bảo hiểm dành cho người nghèo ở Hải Phòng và Tiền Giang. Chỉ trong vòng 3 tháng đầu của chương trình, đã có hơn 20.000 khách hàng đến với Manulife Việt Nam. Mục tiêu trong năm 2010, Manulife Việt Nam sẽ tăng số lượng khách hàng lên con số 80.000 – 90.000 khách hàng. Năm qua, Prevoir Việt Nam cũng tiếp tục triển khai thị trường ngách với sản phẩm đơn giản dành cho đối tượng có thu nhập thấp và vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng cao. Doanh thu khai thác mới của các sản phẩm này tăng hơn 48%.

Dù đã có một số DN bảo hiểm triển khai, nhưng đến nay, dòng sản phẩm liên kết đơn vị, liên kết đầu tư vẫn chưa thực sự hấp dẫn khách hàng. Một số DN bảo hiểm cũng đã tính tới đẩy mạnh dòng sản phẩm này ra thị trường, tuy nhiên, do thị trường chứng khoán Việt Nam vừa qua có nhiều biến động lên xuống chưa xác định được xu hướng ổn định cho nên kết quả kinh doanh đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị còn khá khiêm tốn. Đặc biệt trong năm 2009, khi thị trường tài chính trầm lắng, khách hàng bảo hiểm có xu hướng tham gia các sản phẩm bảo hiểm có tính chất bảo vệ và tiết kiệm. Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, trong giai đoạn này, sự ra đời của các sản phẩm liên kết đơn vị có vai trò tích cực trong việc xác lập nền móng cho sự phát triển trong tương lai, khi thị trường chứng khoán ổn định và và có tăng trưởng tốt. Đây có thể là những sản phẩm dành cho tương lai gần khi người dân đã quen với việc kết hợp giữa bảo hiểm và đầu tư trên thị trường chứng khoán và chấp nhận các rủi ro về kết quả đầu tư. Khi thị trường tài chính bùng nổ, khách hàng sẽ chuyển sang mua bán các sản phẩm có tính chất đầu tư. Bảo hiểm y tế hiện cũng đang được triển khai trong bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm bảo hiểm bổ trợ. Các quyền lợi mà các sản phẩm bảo hiểm y tế mang lại chủ yếu là quyền lợi nằm viện và quyền lợi thương tật. Nhìn chung, sản phẩm bảo hiểm y tế còn chưa đa dạng, chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Lý do cơ bản là việc triển khai loại hình bảo hiểm này một cách rộng rãi còn nhiều vướng mắc do các DN bảo hiểm chưa có đủ số liệu thống kê và còn lo ngại nhiều về tình hình trục lợi. Đây cũng chính là lý do khiến mức phí bảo hiểm còn khá cao so với khả năng của người dân.

Lãnh đạo cấp cao của một DN bảo hiểm nước ngoài nói rằng, Việt Nam không chỉ có tiềm năng về bảo hiểm nhân thọ, cơ hội phát triển các sản phẩm bảo hiểm đầu tư tại Việt Nam cũng rất lớn. Đối tượng khách hàng trung lưu vẫn tiếp tục là phân khúc thị trường chính của DN, nên DN sẽ tiếp tục phát triển dòng sản phẩm này để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt là các sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hưu trí.

Ngọc Lan
tinnhanhchungkhoan.vn

Comments are closed.