Bảo hiểm dầu khí

Là một trong những nghiệp vụ kinh doanh truyền thống của Bảo Hiểm Bảo Việt. Với kinh nghiệm, tiềm lực tài chính cùng mối quan hệ rộng khắp với các công ty bảo hiểm trong và ngoài nước, trong hơn 43 năm qua, Bảo Hiểm Bảo Việt đáp ứng những nhu cầu bảo hiểm dầu khí đa dạng của khách hàng.

Hiện Bảo Hiểm Bảo Việt cung cấp một số loại hình bảo hiểm dầu khí sau:

    * Bảo hiểm khống chế giếng
    * Bảo hiểm mọi rủi ro sà lan khoan/giàn khoan/đường ống dẫn dầu
    * Bảo hiểm mọi rủi ro thiết bị khoan dầu khí
    * Bảo hiểm trách nhiệm toàn diện của nhà điều hành dầu khí
    * Nhà thầu khoan và nhà thầu dịch vụ cho giếng dầu hoặc khí
    * Bảo hiểm dầu thô lưu kho và trên đường vận chuyển
    * Bảo hiểm dự án xây dựng lắp đặt trên bờ và ngoài khơi

5 BÌNH LUẬN

  1. 【化妝新品】創新、大膽、挑釁性 ✶ NARS GUY BOURDIN 2013 HOLIDAY COLOR COLLECTION – Katerina的花俏部落格 •Beauty •Fashion •Lifestyle 【化妝新品】創新、大膽、挑釁性 ✶ NARS GUY BOURDIN 2013 HOLIDAY COLOR COLLECTION, Katerina的花俏部落格 •Beauty •Fashion •Lifestyle: 【化妝新品】創新、大膽、挑釁性 ✶ NARS GUY BOURDIN 2013 HOLIDAY COLOR COLLECTION, Katerina的花俏部落格 •Beauty •Fashion •Lifestyle

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here