Bảo hiểm dầu khí quý 1 lãi 84 tỷ đồng

(DVT.vn) – So với quý 1/2010, lợi nhuận sau thuế giảm 2% và đạt 26% kế hoạch năm 2011.
Tổng CTCP bảo hiểm dầu khí Việt Nam (Mã: PVI) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2011.

Quý 1, doanh thu đạt 1.465 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kì và hoàn thành 30% kế hoạch năm. Trong đó, công ty thu 1.197 tỷ đồng từ phí bảo hiểm gốc, tăng 36% so với quý 1 năm trước. Thu phí tái bảo hiểm là 100,9 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm trong quý đạt 582,4 tỷ đồng, tăng gần 149 tỷ đồng so với quý 1 năm trước.

Đồng thời, công ty chi trực tiếp vào kinh doanh bảo hiểm là 250,3 tỷ đồng, tăng 31% so với quý đầu năm 2010. Lợi nhuận gộp tăng 37% và đạt 332,1 tỷ đồng.

Quý này, công ty đạt 21,1 tỷ đồng từ lợi nhuận hoạt động tài chính, so với cùng kỳ năm 2010 lợi nhuận giảm 39%.

Tính cả quý, lợi nhuận sau thuế của PVI đạt 84 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2010, đạt 26% kế hoạch năm.

                                                                                              Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Quý 1/2011

Quý 1/2010

Thay đổi %

Thu phí bảo hiểm gốc

1.197,8

883,0

36%

Thu phí tái bảo hiểm

100,9

79,6

27%

DT thuần từ KD bảo hiểm

582,40

433,5

34%

Chi trực tiếp từ KD bảo hiểm

250,3

190,8

31%

Lợi nhuận gộp

332,1

242,6

37%

Lợi nhuận HĐTC

21,1

15,2

39%

Lợi nhuận sau thuế

84

85,8

-2%

Thùy Trang
Báo điện tử Doanh nhân Việt Nam toàn cầu

Comments are closed.