Bảo hiểm cho người bị tai nạn

Cho em xin hỏi: Ở công ty em có 1 công nhân bị TNLĐ, khá nặng (bị dập cả bàn tay). Vậy: – Đối với trường hợp này thì BHXH có chi trả chi phí điều trị (bao gồm: tiền thuốc và viện phí) không? – Vì bị khá nặng như vậy nên phải điều trị trong thời gian dài, như vậy thì Bảo Hiểm có trách nhiệm chi trả tiền lương cho Công nhân trong suốt thời gian điều trị đó hay không? – Công ty BH có loại BH nào dành cho trường hợp: Người lao động chưa ký Hợp Đồng Lao Động, nhưng vẫn mua được Bảo Hiểm không? (có nghĩa là: khi mới vào Công ty, trong thời gian thử việc, Người sử dụng lao động sẽ tiến hành mua BH cho công nhân mới này, tuy chưa ký HĐLD)? Xin cảm ơn!!!

NLĐ khi tham gia BHXH và bị TNLĐ thì cơ quan BHXH sẽ chi trả mức độ tổn thương do mất khả năng lao động phụ thuộc vào biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa. Trong thời gian điều trị đến khi ổn định thì người SDLĐ phải trả chi phí tiền lương 100% và các chi phí về y tế từ khi sơ cấp cứu, đồng thời phải trả chi phí bồi thường theo qui định.

Nếu công ty chưa tham gia cho NLĐ thì công ty phải chi trả hoàn toàn chi phí như cơ quan BHXH chi trả cho NLĐ.

BHXH là một đơn vị sự nghiệp nhà nước không phải là công ty bảo hiểm kinh doanh vì lợi nhuận, nếu công ty mong muốn NLĐ khi vào làm có tham gia BHXH thì công ty phải làm văn bản trình bày để cơ quan BHXH xem xét.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.