Bảo hiểm Bưu điện đã nhận hơn nghìn tỷ từ thương vụ với đối tác Hàn Quốc

Trong 1 tháng gần đây, sau thông tin về việc đối tác Hàn Quốc mua 30 triệu cổ phần phát hành thêm, cổ phiếu PTI tăng trưởng đáng kể.

Theo thông tin công bố từ  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), công ty này vừa nhận được số tiền 1.077 tỷ đồng từ Công ty TNHH bảo hiểm Dongbu – một công ty bảo hiểm đến từ Hàn Quốc. Đây là toàn bộ số tiền mua 30 triệu cổ phần phổ thông của PTI theo hợp đồng đăng ký mua cổ phần được ký ngày 29/1/2015. Như vậy, số lượng cổ phiếu nói trên đã được bán với giá 35.900 đồng/cổ phần. Đây là mức giá khiến cổ đông bất ngờ khi giá giao dịch hiện tại của PTI chỉ ở quanh mức dưới 18.000 đồng/cổ phần.

Thông tin về việc Dongbu mua cổ phần phát hành thêm của PTI được công ty thông báo tại ĐHCĐ thường niên 2015, tổ chức vào ngày 22/4/2015.

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên cũng thông qua kế hoạch về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát nhằm thực hiện cam kết của PTI tại Hợp đồng đăng ký mua cổ phần với đối tác chiến lược Dongbu. Tại ĐHCĐ thường niên, Dongbu cũng đã cử 4 đại diện vào HĐQT và BKS của PTI – trong đó 2 thành viên vào HĐQT, 2 thành viên vào BKS.

Trong 1 tháng gần đây, sau thông tin về việc đối tác Hàn Quốc mua 30 triệu cổ phần phát hành thêm, cổ phiếu PTI tăng trưởng đáng kể.

Theo (CafeF)

{fcomment}

Comments are closed.