Bảo hiểm BIDV: Thành lập công ty con tại Lào, thay đổi loại báo cáo tài chính

altCó thêm công ty con, mô hình công ty của BIC trở thành công ty Mẹ – con và báo cáo tài chính định kỳ sẽ có 2 loại: Báo cáo hợp nhất và Báo cáo riêng công ty mẹ.

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) xin đăng ký thay đổi mô hình công ty và loại BCTC.

Ngày 2/8/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chấp nhận đề nghị tăng vốn đầu tư ra nước ngoài của BIC. Theo đó, Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào – Việt (LVI) trở thành công ty con của BIC trong đó BIC sở hữu 65% vốn điều lệ LVI.

Có thêm công ty con, mô hình công ty của BIC trở thành công ty Mẹ – con và báo cáo tài chính định kỳ sẽ có 2 loại: Báo cáo hợp nhất và Báo cáo riêng công ty mẹ. Như vậy, từ quý 3/2013, BIC bắt đầu có báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất.

Được biết, hồi tháng 3/2013, BIC được Bộ Tài chính chấp thuận chủ trương tăng tỷ lệ nắm giữ vốn tại LVI và CVI (Công ty Bảo hiểm Cambodia – Việt Nam). Công ty đã làm hồ sơ báo cáo Bộ Kế hoạch đầu tư xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài đối với 2 dự án nói trên. 

Theo thông tin chúng tôi nhận được từ BIC, hiện dự án tăng vốn đầu tư vào CVI vẫn đang được Bộ Kế hoạch đầu tư xem xét. 

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

{fcomment}

Comments are closed.