Bảo hiểm BIDV lãi 107 tỷ đồng trong 9 tháng

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm với lợi nhuận khả quan.

bao-hiem-bic

Doanh thu phí bảo hiểm trong riêng quý III của BIC đạt 456 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó phí bảo hiểm gốc đạt 394 tỷ đồng, tăng 13,2%. Song song với việc tăng doanh thu phí bảo hiểm, chi bồi thường trong quý III của Công ty cũng tăng vọt 52,6%, đạt 145 tỷ đồng.

Kết quả, riêng quý III Công ty lãi ròng 37 tỷ đồng, gấp 3 lần kết quả cùng kỳ năm 2015. Lũy kế 9 tháng, BIC lãi ròng 107,4 tỷ đồng, tăng 67,8% so với 9 tháng đầu năm 2015.

Theo (Vfpress)