Bảo hiểm BIC thay quá nửa Hội đồng quản trị

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (HOSE: BIC) vừa họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013. 3 thành viên trong tổng số 5 thành viên Hội đồng quản trị đã được thay thế. Trong số thành viên mới có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

alt

Các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu gồm có ông Tôn Lâm Tùng – Tổng giám đốc BIC, ông Lê Ngọc Lâm – Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV và bà Đặng Thị Hồng Phương – thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Theo đó, các ông Trần Xuân Hoàng, Đặng Quang Vinh và Trịnh Minh Tâm đã có đơn từ nhiệm do yêu cầu công việc và phân công nhiệm vụ mới của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). BIDV là cổ đông sáng lập của BIC và hiện vẫn là cổ đông lớn nhất tại công ty này.

Trong báo cáo về kết quả của BIC trong 9 tháng đầu năm, lãnh đạo BIC cho biết, hiện Tổng công ty đã hoàn thành viên mua lại vốn góp để gia tăng sở hữu tại Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI)

Ngoài ra, hiện Tổng công ty cũng đang hoàn tất thủ tục để mua lại 65% phần vốn góp tại Công ty Bảo hiểm Cambodia Việt Nam (CVI) và tham gia 5% vốn góp trong Liên doanh Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2013, lợi nhuận sau thuế của BIC đạt gần 33,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2012 đạt 27,4 tỷ đồng). Lũy kế lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2013 đạt gần 75,7 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 68,5 tỷ đồng).

Theo Baodautu.vn

{fcomment}

Comments are closed.