Bảo hiểm BIC đạt 36,29 tỷ đồng LNTT 6 tháng đầu năm

Ngày 08/07/2010, Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.
Về các chỉ tiêu quy mô, theo BIC, tính đến ngày 30/06/2010, tổng tài sản của Công ty đạt 3.270,071 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ năm 2009 và tăng 80% so với thời điểm đầu năm 2010. Vốn chủ sở hữu của BIC tính đến thời điểm 30/6/2010 đạt 548,621 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2009. Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 207,671 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ 2009 và tăng 17% so với thời điểm đầu năm 2010.
Tổng doanh thu toàn Công ty đạt 346,146 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 238,512 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2009.

Về các chỉ tiêu hiệu quả, tổng lợi nhuận trước thuế của BIC đạt 36,298 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, LN từ kinh doanh bảo hiểm đạt 8,889 tỷ đồng và LN từ đầu tư tài chính đạt 27,046 tỷ đồng. Tỷ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại là 27%, giảm 19% so với cùng kỳ 2009.

Về các công ty tại nước ngoài, BIC công bố LVI đã vươn lên đứng thứ 2 về thị phần tại Lào và CVI đã đi vào hoạt động ổn định tại Campuchia.

Trong 6 tháng đầu năm 2010, BIC cũng đã hoàn thành các khâu chuẩn bị cho kế hoạch IPO. Hiện BIC đang chờ chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ngay trong Quý III/2010 theo đúng kế hoạch.

Mục tiêu của BIC sẽ chuyển đổi thành công ty cổ phần vào đầu Quý IV/2010 và thực hiện niêm yết vào đầu năm 2011. (Nguồn: BIC, 9/7)
Chuyên trang chứng khoán ATPvietnam.com

Comments are closed.