Bảo hiểm bắt buộc: Kinh doanh mà lại bắt buộc

??i bi?u Qu?c h?i TP Hà N?i Nguy?n ?ình Quy?n phát bi?u t?i phiên h?p chi?u nay ?nh: TTXVN(VnMedia)  – Trong chi?u qua (26/10), Qu?c h?i ti?p t?c th?o lu?n v? d? án Lu?t s?a ??i, b? sung Lu?t kinh doanh b?o hi?m. Nhi?u v?n ?? ???c ??i bi?u góp ý nh?, lo?i hình tham gia kinh doanh b?o hi?m; l?p qu? b?o v? quy?n l?i ng??i tham gia b?o hi?m. ??c bi?t, v? b?o hi?m b?t bu?c, m?t s? ??i bi?u Qu?c h?i ?? ngh? c?n ph?i ch?nh s?a.

Cần quy định rõ về bảo hiểm bắt buộc

Liên quan tới bảo hiểm bắt buộc, đại biểu Đặng Như Lợi (Cà Mau) cho rằng, hiện nay ta có 2 hệ thống pháp luật có liên quan tới vấn đề bảo hiểm. Một là bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện nhưng lại không kinh doanh và một cái là bảo hiểm kinh doanh nhưng lại có cả tự nguyện lẫn bắt buộc.

Theo đại biểu Lợi, vấn đề này cần phải phân biệt rõ. Đã là kinh doanh thì không nên bắt buộc, còn đã không kinh doanh thì ta mới bắt buộc, có thể chuyển phần bắt buộc sang bên chỗ bảo hiểm nào đó một cách phù hợp. Như vậy thì hệ thống luật của ta sẽ thống nhất hơn, bởi vì là kinh doanh mà lại bắt buộc thì không ổn, kể cả lý luận.

Đồng quan điểm trên, đại biểu Phạm Thị Loan (Hà Nội), cho rằng cần phải quy định cụ thể hơn vấn đề bảo hiểm bắt buộc. Theo đại biểu Loan, tại Điều 8 tại Luật kinh doanh bảo hiểm có quy định: các doanh nghiệp trong nước phải mua một số bảo hiểm bắt buộc, ví dụ bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm. Tuy nhiên hiện nay không có hướng dẫn cụ thể nào quy định mức tối thiểu mà doanh nghiệp trong nước phải mua cũng như có một chế tài chặt chẽ đảm bảo việc thực hiện quy định này một cách nghiêm túc, việc này có thể dẫn đến việc quy định không có tác dụng. Đại biểu Loan đề nghị Quốc hội xem lại Điều 8 của Luật kinh doanh bảo hiểm để quy định cụ thể hơn về bảo hiểm bắt buộc.

Về vấn tái bảo hiểm bắt buộc, đại biểu Nguyễn Tiến Quân (Quảng Nam) cho rằng, trong Điều 9, vấn đề tái bảo hiểm bắt buộc, theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành có quy định trước khi tái bảo hiểm ra nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động trong nước ta phải tái bảo hiểm một phần trách nhiệm cho doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm trong nước, cụ thể là Công ty tái bảo hiểm quốc gia. Để phù hợp với các cam kết khi tham gia WTO cũng như cam kết trong Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ , phải bỏ các quy định này.

Thiếu loại hình doanh nghiệp tham gia kinh doanh bảo hiểm

Đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) phát biểu :”Trong thời gian qua, chúng tôi thấy tại thị trường bảo hiểm chúng ta có các công ty bảo hiểm thuộc các tập đoàn, các tổng công ty Nhà nước lớn. Đây là cả vấn đề về hoạch định chính sách vĩ mô, tôi cho rằng cần phải xem xét lại chính sách này. Chúng ta có cho thành lập tất cả các tổng công ty lớn, ví dụ như Tổng công ty dầu khí, Tổng công ty hàng hải, Hàng không… có cho tự thành lập công ty bảo hiểm của mình hay không? Tôi cho rằng nó sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong thị trường bảo hiểm của Việt Nam. Đây là một chính sách vĩ mô mà chúng ta phải cân nhắc”.

Thêm ý kiến về loại hình doanh nghiệp tham gia kinh doanh bảo hiểm, đại biểu Nguyễn Tiến Quân (Quảng Nam) cho rằng, tại  Điều 59 về vấn đề sửa đổi các quy định về hình thức doanh nghiệp, theo luật hiện hành, có quy định 5 loại hình: Một là doanh nghiệp bảo hiểm Nhà nước, công ty cổ phần bảo hiểm, công ty bảo hiểm tương hỗ, doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh và doanh nghiệp bảo hiểm 100% nước ngoài, những cái này theo qui định cũ nó phù hợp.

“Cho đến nay các qui định về các loại hình doanh nghiệp cũng đã qui định khác đi rồi, cho nên tôi nhất trí việc sửa đổi, bổ sung các qui định về các loại hình tổ chức kinh doanh bảo hiểm cho nó phù hợp với Luật doanh nghiệp. Cụ thể có thể qui định lại trong đó ba loại hình: Công ty cổ phần bảo hiểm, Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm và các tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Tuy nhiên tôi thấy ở trong các loại hình tổ chức kinh doanh bảo hiểm này, các hình thức doanh nghiệp bảo hiểm thì vẫn còn thiếu phần về hợp tác xã, tức là hợp tác xã bảo hiểm”, đại biểu quân nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Đức Kiên cho rằng, Trong dự thảo luật  cũng có quy định chỉ có công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và tổ hoạt động tương hỗ với bảo hiểm. Nhưng trong thảo luận tổ và ý kiến của đại biểu vừa phát biểu thì hợp tác xã cũng được tham gia vào hoạt động này. Xuất phát từ thực tế là hợp tác xã theo quy định hiện hành thì thành viên hợp tác xã không chỉ là thể nhân mà còn có thể có cả pháp nhân. Sắp tới Quốc hội sẽ sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã.

Vậy thì hợp tác xã có tham gia được không, với tư cách nó là một tổ chức kinh tế nhưng tổ chức kinh tế đặc thù, thực hiện cả hai chức năng vừa hoạt động kinh tế vừa hỗ trợ về mặt xã hội đối với các thành viên tham gia hợp tác xã thì các đại biểu cũng có thể trao đổi, phát biểu thêm về hai nội dung này.

Khổng Nhung
Báo điện tử VnMedia – Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

272 BÌNH LUẬN

  1. 787955 472640Delighted for you to discovered this web site write-up, My group is shopping far more often than not regarding this. This can be at this moment undoubtedly what I are already seeking and I own book-marked this specific web site online far too, Ill often be keep returning soon enough to look at on your exclusive weblog post. 162839

  2. La mayoría de las causas de la disfunción eréctil pueden tratarse, los primeros resultados aparecen, aproximadamente, en 3 meses. La ayuda psicológica es recomendable en hombres de menos de 40 años, ya que en estos casos la causa de la enfermedad suele ser mental. Por este motivo, es muy importante mantener un equilibrio mental y físico, e intentar detectar si hay algún problema concreto que esté provocando dicha situación.

  3. La impotencia sexual, a pesar de no ser un problema de salud que acarree riesgos de vida, puede traer consecuencias indeseables en la vida personal del paciente, influyendo en sus relaciones y en su autoestima, pudiendo, incluso, llevar al paciente a la depresión. Adoro esta cancion, es muy buena, me da mucha risa la manera pervertida en la que hablan al comienzo.

  4. 970375 300468whoah this weblog is magnificent i love reading your posts. Keep up the great function! You know, lots of folks are seeking about for this info, you could support them greatly. 330891

  5. 120351 311630Get started with wales ahead nearly every planking. Ones wales truly are a compilation of huge planks one specific depth advisors surely may be the identical to the entire hull planking even so with even bigger density to successfully thrust outward beyond the planking. planking 992267

  6. 331709 584216His or her shape of unrealistic tats were initially threatening. Lindsay utilized gun very first basic, whereas this girl snuck outside by printer ink dog pen. I used completely sure the all truly on the shade, with the tattoo can be taken from the body shape. make an own temporary tattoo 842880

  7. I simply want to mention I am newbie to blogging and absolutely enjoyed you’re web blog. Almost certainly I’m likely to bookmark your blog . You actually come with awesome stories. With thanks for sharing with us your blog site.

  8. I simply want to say I am just newbie to blogging and absolutely loved your web-site. Most likely I’m going to bookmark your website . You really have beneficial writings. Thanks a bunch for sharing with us your web page.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here