Bảo hiểm Bảo Việt chưa mua được 0,5 triệu cổ phiếu VOS

(NDHMoney) CTCP V?n t?i Bi?n Vi?t Nam (mã VOS – HOSE) v?a báo cáo k?t qu? giao d?ch c? phi?u c?a t? ch?c có liên quan ??n c? ?ông n?i b? T?ng Công ty B?o hi?m B?o Vi?t.

Từ ngày 5/1 – 5/2, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, tổ chức có liên quan tới ông Trần Trọng Phúc, hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị VOS, đã đăng ký mua thêm 0,5 triệu cổ phiếu VOS.

Giao dịch được thực hiện qua hệ thống trung tâm lưu ký chứng khoán. Tuy nhiên, hết thời hạn đăng ký, Bảo hiểm Bảo Việt vẫn chưa mua được cổ phiếu nào do chưa hoàn tất các thủ tục thực hiện giao dịch.

Sau giao dịch này, Bảo hiểm Bảo Việt vẫn đang nắm 1 triệu cổ phiếu, tương đương với 0,72% vốn điều lệ VOS.

Được biết, trong quý 4/2012, doanh thu thuần của VOS đạt 560,89 tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 4 của VOS đạt 94,97 tỷ đồng, tăng 90% so với quý 4/2011.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần của VOS đạt 2.291 tỷ đồng giảm 20% so với cùng kỳ. Mặc dù quý 4 có lãi, nhưng cả năm công ty ghi nhận mức lỗ 36,07 tỷ đồng.

bao hiem, bảo hiểm, tin bao hiem, tin bảo hiểm, tin tuc bao hiem, tin tức bảo hiểm

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu VOS dao động trong biên độ 2.700 – 3.700 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 369.529 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 1,2 tỷ đồng/phiên.

Trần Thúy – NDHMoney

Nguồn: ndhmoney.vn

{fcomment}

Comments are closed.