Bảo hiểm Bảo Minh lợi nhuận sau thuế quý I đạt gần 35 tỷ đồng

altDoanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 422,2 tỷ đồng, tăng 3,7%. Lợi nhuận sau thuế đạt 34,9 tỷ đồng, giảm 9% so với quý I/2012.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ( BMI), doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 422,2 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2012. Đồng thời, chi phí bồi thường bảo hiểm và trả tiền bảo hiểm tăng từ 232,5 tỷ đồng lên 267 tỷ đồng.

Trong quý I/2013, tổng chi trực tiếp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 271,83 tỷ đồng, giảm 7%. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 8,7 tỷ đồng trong khi quý I/2012 khoản lỗ của công ty là 3,8 tỷ đồng.

Doanh thu và chi phí tài chính đều giảm so với quý I/2012. Cụ thể, doanh thu tài chính đạt 46,4 tỷ đồng, giảm 24%. Chi phí tài chính là là 17,6 tỷ đồng, giảm 8%.

Trước đó, kết quả hoạt động kinh doanh công ty mẹ BMI lãi 22,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương với kết quả cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên sau khi hợp nhất, tổng lợi nhuận sau thuế của công ty giảm nhẹ 9%. 

Theo Dân Việt

{fcomment}

Comments are closed.