Bảo hiểm Bảo Long đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM

Hơn 40,3 triệu cổ phiếu (CP) của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long sẽ chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM vào ngày 11.12 với mã chứng khoán BLI.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.800 đồng/CP. Hiện tại, công ty có vốn điều lệ 403,614 tỉ đồng. Công ty mẹ của Bảo Long là Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) đang nắm giữ 70,6% vốn điều lệ và cổ đông lớn khác là Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN giữ 9,45% vốn.

Hiện nay hoạt động kinh doanh chính của công ty là triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ như bảo hiểm tài sản kỹ thuật, hàng hóa tàu thuyền, xây dựng lắp đặt… Năm 2014, doanh thu thuần hoạt động bảo hiểm của BLI đạt 418,79 tỉ đồng, tăng 18,48% so với năm 2013 và lợi nhuận sau thuế 24,5 tỉ đồng.

Theo (Thanhniem)

 

Comments are closed.