Bảo hiểm Aviva chi 600 triệu Bảng mua cổ phiếu quỹ

(Webbaohiem) – Tập đoàn bảo hiểm Aviva thông báo cho biết, họ sẽ bắt đầu mua lại cổ phần phổ thông của mình cho đến khi đạt được tổng giá trị tối đa 600 triệu Bảng.

Như đã công bố trong các báo cáo tài chính gần đây, năm 2017, Tập đoàn Aviva đạt được thặng dư vốn đáng kể và cam kết sẽ giải ngân 2 tỷ Bảng trong năm 2018. Trong số đó bao gồm 900 triệu Bảng trả nợ, 500 triệu Bảng cho việc thâu tóm các công ty trong cùng lĩnh vực hoặc cùng thị trường hoạt động (100 triệu Bảng đã được cam kết mua lại Friends First ở Ireland) và 600 triệu Bảng chi cho việc mua lại cổ phiếu quỹ.

Xem thêm: Bảo hiểm sức khỏe Libertybảo hiểm sức khỏebảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Cổ tức trên cổ phiếu Aviva hiện đang ở mức 5,2% (*). Với dự kiến cổ tức sẽ tiếp tục tăng trưởng, Hội đồng quản trị Aviva tin rằng mua lại cổ phần là một cách sử dụng vốn thặng dư tối ưu.

Để triển khai, Aviva đã ký kết thỏa thuận với Citigroup Global Markets Ltd (“Citigroup”). Theo đó, đơn vị này thay mặt Aviva thực hiện chương trình mua lại cổ phần và đưa ra quyết định giao dịch theo chương trình độc lập với Aviva. Chương trình này bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 năm 2018 và sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Số cổ phần sau khi Citigroup mua lại sẽ được bán ngay cho Aviva và theo quy định của pháp luật, những cổ phần phổ thông sau khi mua lại sẽ bị hủy bỏ.

Trước đó, Aviva đã nhận được sự chấp thuận của PRA về việc mua lại.

Ông Mark Wilson, Tổng Giám đốc Aviva, nói: “Aviva có tiền mặt và thặng dư vốn đáng kể và hiện chúng tôi đang và sẽ triển khai giải ngân 2 tỷ Bảng trong năm 2018. Chủ trương mua lại cổ phần trị giá 600 triệu Bảng cùng với kế hoạch trả nợ đến hạn 900 triệu Bảng và đầu tư vào các thương vụ thâu tóm các công ty trong cùng lĩnh vực hoặc cùng thị trường hoạt động sẽ làm tăng thu nhập của Aviva, bổ sung dòng tiền và cải thiện hệ số nợ”.
Lưu ý: Bất kỳ giao dịch mua lại cổ phần phổ thông nào của Aviva theo thông báo này sẽ được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 10/05/2017, Quy định của EU về Thao túng thị trường (596/2014) và Chương 12 Quy định đối với doanh nghiệp niêm yết về thực hiện các giao dịch tài chính.
Ghi chú: (*) Căn cứ vào mức cổ tức trên mỗi cổ phiếu năm 2017 là 27,4pence và giá cổ phiếu phổ thông của Aviva ngày 30/4/2018 là 529pence/CP.

Thảo Phương (sưu tầm và dịch).