Bảo hiểm 76 tàu Vinalines năm 2017 trị giá 565 triệu USD

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa cho biết, Liên danh Nhà thầu CP Bảo hiểm PVI, Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm Bảo Minh, Bảo hiểm PTI và Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) vừa ký kết Thỏa thuận khung bảo hiểm thân tàu biển năm 2017.

Bảo hiểm 76 tàu Vinalines
Bảo hiểm 76 tàu Vinalines

Tổng giá trị hợp đồng bảo hiểm có tổng giá trị hơn 565 triệu USD cung cấp bảo hiểm tập trung thân tàu biển cho đội tàu gồm 76 tàu thuộc 9 doanh nghiệp của Vinalines.

Đứng đầu liên danh là Công ty CP Bảo hiểm PVI là nhà bảo hiểm được xếp hạng năng lực quốc tế và dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong các năm vừa qua, có uy tín và mối quan hệ chặt chẽ, lâu năm với thị trường quốc tế cũng như kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án tương tự.

Theo đánh giá, hiện Liên danh Nhà thầu Bảo hiểm PVI, Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm Bảo Minh, Bảo hiểm PTI hiện đang là các công ty bảo hiểm hàng đầu trong các lĩnh vực bảo hiểm trọng yếu như: hàng hải, tài sản – Kỹ thuật, … cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro, các chương trình bảo hiểm toàn diện cho rất nhiều dự án, công trình trọng điểm Quốc gia, cũng như là đối tác quan trọng của nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Liên danh không chỉ đồng hành với Vinalines trong suốt quá trình thực hiện thỏa thuận bảo hiểm mà còn đóng vai trò tư vấn, hỗ trợ cho Vinalines thực hiện các quy trình nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho toàn bộ đội tàu.

Theo (Baodauthau.vn)