Báo động bảo hiểm trong lĩnh vực dầu khí

Một liên minh quốc tế các tổ chức phi chính phủ ngày 19/6 đã công bố một lá thư yêu cầu ba mươi công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm thế giới sửa đổi các hoạt động của họ trong lĩnh vực dầu khí để đạt được mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu đến 1,5 độ theo Thỏa thuận khí hậu Paris.

bảo hiểm dầu khí

Các tổ chức phi chính phủ này – ban đầu là một phần của chiến dịch quốc tế “Unfriend Coal” nhằm buộc các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm toàn cầu giảm mức độ hoạt động trong lĩnh vực than đá- hiện đang tấn công sang lĩnh vực dầu khí.

Liên minh quốc tế này bao gồm gần hai mươi tổ chức phi chính phủ, bao gồm Greenpeace International, Urgewald, North American 350.org và Reclaim Finance, hiện chung sức trong một chiến dịch mới có tên “Bảo đảm tương lai của chúng tôi” dự định đấu tranh chống lại “tất cả các nhiên liệu hóa thạch không tương thích với các mục tiêu khí hậu quốc tế”.

Năm 2018, việc đốt cháy dầu và khí đốt chiếm 55,6% lượng khí thải carbon dioxide và những khí thải liên quan đến than đá là 40,3%, theo dữ liệu từ tổ chức Global carbon project.

“Khi các chính phủ lên kế hoạch phục hồi sau cuộc khủng hoảng Covid-19, các công ty bảo hiểm phải là những người đi đầu chuyển đổi sang một tương lai bền vững, công bằng như các chính chủ, nhà đầu tư và doanh nghiệp”, các tổ chức phi chính phủ nói.

Các tổ chức này đặc biệt kêu gọi các công ty bảo hiểm “ngay lập tức ngừng bán bảo hiểm cho các dự án và doanh nghiệp mới” liên quan đến lĩnh vực than, dầu khí.

Họ cũng yêu cầu “dần dần loại bỏ” bảo hiểm cho các công ty dầu khí, để tôn trọng mục tiêu giới hạn sự nóng lên của Trái đấy 1,5 độ và” bán lại tất cả tài sản của họ trong các lĩnh vực dầu khí và than.

Công ty bảo hiểm Axa của Pháp, từng cam kết gắn kết với mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu tới 1,5 độ, đặc biệt bị Reclaim Finance chỉ trích vì đã “bỏ phiếu chống lại nghị quyết về khí hậu, trong đó yêu cầu tập đoàn Total thực hiện cam kết đã đề ra. Sở dĩ Total bị nêu tên vì tập đoàn này đã tăng đầu tư vào khí đốt và dầu đá phiến từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020.

Theo PetroTimes