Bảo đảm quyền lợi cho người lao động

Bảo đảm quyền lợi cho người lao động là mục tiêu của Quỹ Bồi thường TNLĐ và BNN đang được Bộ LĐTB&XH và BHXH Việt Nam nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện trong thời gian tới nhằm giảm thiểu tình trạng người lao động bị chủ sử dụng sa thải ngay sau khi bị TNLĐ hoặc BNN mà không được bồi thường…
CôngThương – Trong những năm gần đây, tai nạn lao động (TNLĐ)  và bệnh nghề nghiệp (BNN) gia tăng mạnh, tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ… không tuân thủ an toàn lao động, vệ sinh lao động của chủ doanh nghiệp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do chủ doanh nghiệp tổ chức lao động không tốt chiếm 14,07%, do điều kiện làm việc không tốt chiếm 0,74%. Chủ doanh nghiệp không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn chiếm 14,81% tổng số vụ; chưa huấn luyện an toàn lao động; không có phương tiện bảo vệ cá nhân cho lao động chiếm từ 5,19% đến 11,85%; thiết bị không đảm bảo an toàn chiếm 26,67%… Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, khi xảy ra TNLĐ hoặc mắc BNN, nhiều người lao động đã bị chủ sử dụng sa thải mà không được bồi thường. Họ cũng không được bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khám chữa bệnh vì theo quy định, những chi phí này do chủ sử dụng phải chi trả. Trong khi đó, theo Bộ luật Lao động, chủ sử dụng không được sa thải người lao động khi họ bị TNLĐ, BNN và phải có trách nhiệm và nghĩa vụ cho đi điều trị, khám phát hiện, thực hiện khai báo và phải bồi thường.

Từ thực tế này, ông Vũ Như Văn – Quyền Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Bộ LĐ-TB&XH và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã xây dựng phương án thành lập Quỹ Bồi thường TNLĐ và BNN. Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng, hiện nay đã có Quỹ TNLĐ và BNN do BHXH Việt Nam quản lý. Nhưng thực tế quỹ chỉ có thể trả trợ cấp cho người lao động có tham gia BHXH và chi trả rải rác, không tập trung vào nhóm đối tượng.

Chính vì vậy, Quỹ Bồi thường TNLĐ và BNN được thành lập, khi xảy ra TNLĐ, BNN, chủ sử dụng chỉ cần thông báo đến cơ quan quản lý quỹ, cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho người lao động tất cả những gì mà hiện nay chủ sử dụng đang phải chi trả theo quy định: chi phí khám chữa bệnh, bồi thường, trợ cấp, phục hồi chức năng… Nếu doanh nghiệp không báo thì người lao động cũng có thể tự thông báo để được hưởng. Như vậy tất cả các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra, cơ quan quản lý đều nắm được, giúp cho việc quản lý tốt hơn.

Ngoài ra quỹ sẽ chi phòng ngừa TNLĐ, tuy nhiên, vấn đề là phải có chế tài thật mạnh để bắt buộc chủ sử dụng phải tham gia, nếu không tham gia thì chủ sử dụng vẫn phải chi trả tất cả những khoản phí đó. Dự kiến, quỹ này có hướng đóng bắt buộc đối với chủ sử dụng lao động. Chỉ cần doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh là phải đóng tiền vào quỹ. Cơ quan nào có nhiều yếu tố nguy hiểm rủi ro thì đóng nhiều, ít yếu tố nguy hiểm thì đóng ít, ít nhất là 0,01%, cao nhất là 2% tổng quỹ lương. Hiện nay cơ cấu thu chi đã được xây dựng, chế tài xử phạt sẽ nghiêm. Nếu doanh nghiệp không tham gia sẽ bị xử phạt nặng. Nếu không tham gia thì chủ sử dụng vẫn phải chi trả tất cả những khoản phí đó theo Luật Lao động.

Nếu lao động đang trong thời kỳ điều trị thì không được phép sa thải. Trường hợp có nguyện vọng chuyển việc khác, lúc đó, chủ sử dụng mới chuyển công việc cho họ và phải bồi thường theo khả năng suy giảm lao động. Bảo hiểm y tế chi trả trợ cấp một phần, còn toàn bộ chi phí chữa trị chủ sử dụng phải chi trả. Bản thân người lao động sau khi bị sa thải do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có quyền khiếu nại tới cơ quan lao động địa phương để chủ sử dụng phải bồi thường theo quy định.
Mai Nguyễn
“Báo Công Thương Điện Tử

Comments are closed.