Bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi cho các đối tượng

Thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, ngày 29-5-2008, Bộ Quốc phòng thành lập Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng nhằm giúp Bộ trưởng quản lí tổ chức thực hiện toàn bộ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trong quân đội.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện theo cơ chế mới, công tác BHXH, BHYT trong quân đội đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, giải quyết chế độ BHXH trực tiếp, nhanh, bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho các đối tượng được thụ hưởng; quỹ BHXH độc lập với ngân sách quốc phòng, quản lí chặt chẽ hơn; tiết kiệm ngân sách, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính trong quân đội theo qui định của Chính phủ.
Năm 2009, BHXH Bộ Quốc phòng đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp trên phương thức quản lí, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT phù hợp với đặc thù hoạt động quân sự, đạt hiệu quả thiết thực.  Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện mở rộng các chế độ và đối tượng tham gia BHXH theo qui định của Luật BHXH, gồm BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và BHXH tự nguyện. Một điểm đáng ghi nhận trong công tác BHXH năm 2009 là việc thu, nộp BHXH, BHYT, các đơn vị trong toàn quân đã có sự tiến bộ rõ nét trong thực hiện thu, nộp hằng tháng. Đáng chú ý là mặc dù tình hình kinh tế-xã hội đất nước có nhiều khó khăn do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng nhiều doanh nghiệp quân đội làm tốt vấn đề này, không thua kém các đơn vị hưởng lương từ ngân sách. Đây quả là sự nỗ lực rất lớn không chỉ riêng của BHXH Bộ Quốc phòng mà còn thể hiện trách nhiệm cao của nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân. Là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tổng quyết toán, BHXH Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị toàn quân tiến hành tổng quyết toán tài chính BHXH, BHYT năm 2008 đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu về nội dung, tiến độ. Qua đó đã kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những sai sót trong thực hiện. Trong năm 2009, toàn quân giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, phục viên, xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành, tử tuất cho hàng chục vạn người lao động trong quân đội, bằng 118% so với năm 2008, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH đối với người lao động, đáp ứng yêu cầu tiến độ chuyển quân ra theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng; đồng thời, cấp sổ BHXH cho người lao động. Việc trao đổi thường xuyên, trực tiếp giữa BHXH Bộ Quốc phòng với cơ quan nhân sự các cấp đã giúp cho đơn vị giải quyết thấu đáo, kịp thời các chế độ BHXH, đặc biệt là chế độ hưu trí, tử tuất đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng.

Việc thực hiện BHYT trong thời gian qua được cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng ở nhiều đơn vị quan tâm. Từ tháng 10-2008, BHXH Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng Phòng không-Không quân làm điểm việc cấp thẻ BHYT cho toàn bộ thân nhân quân nhân tại ngũ. Thông qua quá trình quản lí, in, cấp thẻ BHYT cho hai đơn vị điểm, BHXH Bộ Quốc phòng đã kịp thời rút kinh nghiệm, tham gia với các bộ, ngành Nhà nước về các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHYT; đồng thời nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu, bổ sung cơ sở vật chất để kịp triển khai việc in, cấp thẻ BHYT cho các đối tượng công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có chỉ tiêu và thân nhân quân nhân trong toàn quân, phấn đấu bảo đảm chất lượng, thời gian, đúng quy định của pháp luật về BHYT và tiết kiệm được ngân sách. Bên cạnh đó, BHXH Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Cục Quân y và các đơn vị cấp thẻ khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT cho hàng ngàn đối tượng lao động hợp đồng có chỉ tiêu được khám chữa bệnh tại các bệnh viện quân đội, giải quyết được vướng mắc trong hơn 10 năm qua.

Công tác phối hợp với các cơ quan báo chí trong, ngoài quân đội để tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giúp cho việc tổ chức thực hiện BHXH, BHYT được tốt hơn, người lao động trong quân đội có điều kiện hiểu sâu hơn về chế độ, chính sách và có quyền, có trách nhiệm giám sát lại các cơ quan chức năng trong việc thực thi chính sách BHXH, BHYT.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT trong quân đội theo cơ chế mới, phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đặc điểm nhiệm vụ, tổ chức quân đội, BHXH Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ và các đơn vị toàn quân tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu, rộng về chính sách BHXH, BHYT, về cơ chế mới thực hiện BHXH, BHYT trong quân đội, để nâng cao hơn nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Đồng thời, phải làm tốt công tác kiện toàn, bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác BHXH ở các cơ quan cán bộ, quân lực, tài chính có đủ năng lực, tâm huyết với nghề nghiệp, an tâm phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan chức năng ở cấp Bộ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện; giữa BHXH Bộ Quốc phòng với đơn vị để tạo sự hiểu biết, thông cảm, hỗ trợ, nhằm bảo đảm tốt hơn nữa quyền lợi cho các đối tượng. Tổ chức thực hiện tốt các chế độ BHXH, nhất là giải quyết đúng chế độ trợ cấp ốm đau từ quỹ BHXH thay tiền lương, tiết kiệm ngân sách quốc phòng, nhưng cũng đồng thời tránh tình trạng lạm dụng quỹ BHXH.

Tiếp tục thực hiện tốt việc thu, nộp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT hằng tháng, đủ số, đúng kỳ theo đúng qui định của pháp luật. Triển khai toàn diện Luật BHYT đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng và thân nhân quân nhân, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho các đối tượng; đồng thời, dần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và cơ sở vật chất cho hệ thống quân y khi tham gia khám chữa bệnh BHYT, gắn liền với việc nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ ngành y theo qui định của Luật BHYT. Ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong quản lí toàn bộ công tác BHXH, BHYT trong quân đội, bảo đảm bí mật quốc phòng, phục vụ đắc lực cho việc nghiên cứu, xây dựng chính sách BHXH, BHYT đối với quân đội và các chính sách khác có liên quan.

Công tác BHXH, BHYT là một nội dung công tác quan trọng, đem lại quyền lợi thiết thực cho mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng đang phục vụ trong quân đội và thân nhân quân nhân. Nhận thức rõ vấn đề này, BHXH Bộ Quốc phòng cùng với các cơ quan, đơn vị trong những năm tới, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu đưa công tác BHXH phát triển để bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi về BHXH, BHYT cho các đối tượng, tích cực góp phần ổn định về tư tưởng và tổ chức ở từng đơn vị, bảo đảm an sinh xã hội trong toàn quân.

Đại tá HỒ THỦY-Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng

Comments are closed.