BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM NĂM 2007

tongkethiephoi2007.jpgNăm 2007 Hiệp hội đã hoàn thành xuất sắc chương trình hoạt động của Hội nghị Thường niên đề ra.

I . Công tác tổ chức của Hiệp hội

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 8 ngày (17/3/2007). Hội nghị đã tổng kết kết quả hoạt động năm 2006 và đề ra chương trình hoạt động năm 2007, thông qua báo cáo quyết toán tài chính 2006 và dự toán kinh phí hoạt động năm 2007 của HHBHVN

Hội nghị CEO Nhân thọ lần thứ 11 do ACE Life đăng cai tổ chức vào ngày 30/3/2007 và Hội nghị CEO Phi nhân thọ lần thứ 3 Bảo Việt Việt Nam đăng cai tổ chức vào ngày 06/4/2007, Hội nghị CEO phi nhân thọ lần thứ 4 PJICO đăng cai tổ chức ngày 24/8/2007, Hội nghị CEO nhân thọ lần thứ 12 PREVOIR đăng cai tổ chức vào ngày 30/8/2007 và Hội nghị Hội viên liên kết lần thứ 3 vào ngày 18/9/2007 thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã cùng nhau đánh giá lại những thành công, những khó khăn, phức tạp, tồn tại của thị trường và đề ra những giải pháp, những chương trình hợp tác phát triển thị trường ngay từ những tháng năm đầu tiên thực hiện lộ trình mở cửa thị trường hội nhập quốc tế theo cam kết WTO trong lĩnh vực bảo hiểm.

Các Ban bán chuyên trách Bảo hiểm Tàu thủy, Hàng hóa, Cháy nổ, Con người, Kỹ thuật và Xe cơ giới (Phi nhân thọ), Quản lý đại lý, tuyên truyền, pháp chế nhân thọ họp định kỳ từ ngày 25/6 – 29/6/2007 kiểm điểm hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm và họp định kỳ lần thứ 02 từ 03/12 đến 07/12 tổng kết 01 năm hoạt động và đề ra chương trình hoạt động năm 2008.

HHBHVN đã kết nạp được:

Hội viên chính thức: ACE Insurance và AIG (chuyển đổi từ hội viên liên kết sang hội viên chính thức)

Hội viên liên kết: VPĐD công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Đài Loan, VPĐD Công ty TNHH bảo hiểm Chevalier, VPĐD Cigna Worldwide, VPĐD Công ty bảo hiểm Fubon, VPĐD Công ty Cổ phần dạng đóng Môi giới bảo hiểm Malakut, VPĐD PPF A.S.

 

II. Công tác tuyên truyền

Nhân dịp Hội nghị thường niên và ngày truyền thống, HHBHVN đã cung cấp nhiều bài viết, bản tin cho các phóng viên báo chí phát thanh truyền hình tại TW và Hà Nội phản ánh kết quả hoạt động của HHBHVN, thị trường bảo hiểm và các DNBH ở Việt Nam.

Đài truyền hình Hà Nội đã xây dựng một phóng sự về bảo hiểm cháy nổ nhân dịp Chính phủ ban hành NĐ 130 về chế độ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và được phát sóng nhiều lần. Các báo chí, đài phát thanh truyền hình đưa tin, bài viết, bài trả lời phỏng vấn của Hiệp hội và các DNBH về sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, lộ trình thực hiện cam kết WTO trong lĩnh vực bảo hiểm tác động lớn tới thị trường bảo hiểm Việt Nam.

HHBHVN đã biên soạn bài tuyên truyền cho các phóng viên báo chí, in một triệu tờ rơi để tuyên truyền về chế độ BHBB TNDS chủ xe cơ giới đã có trên 20 bài báo phát thanh truyền hình đưa tin về chế độ BHBB TNDS chủ xe cơ giới theo QĐ 23/2007/QĐ-BTC. Đăng tải QĐ 23 trên báo Giao thông vận tải số 71, 72, 73, phát thông điệp NQ 32 CP và QĐ 23/2007/BTC trên đài truyền hình và mở chuyên mục Trên từng cây số trên tuyên truyền về an toàn giao thông và chế độ Bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới trên VTV3 vào 16h45 thứ bảy, 8h45 chủ nhật và trên VCTV1 vào 19h30 Chủ nhật.

Thông qua việc tổ chức tập huấn bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới (QĐ 23) và bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (QĐ 28) đã gặp gỡ trao đổi thông tin trả lời phỏng vấn và tuyên truyền trên các báo chí phát thanh truyền hình của TW và của địa phương tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Hiệp hội đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội chứng khoán, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức Hội trợ Triển lãm Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm từ ngày 03/5/2007 đến 06/5/2007 trong đó có Bảo Việt, Bảo Minh, PJICO, Viễn Đông, AAA, Manulife, Bảo hiểm tiền gửi tham dự với những gian hàng trưng bày đẹp mắt và thu hút công chúng. Bảo Việt, Bảo Minh, PJICO, Viễn Đông, AAA đã được Ban tổ chức trao tặng giải thưởng Cầu Vàng. Cũng tại triển lãm ngày 04/5/2007, Hiệp hội đã tổ chức Hội thảo “Thị trường Bảo hiểm Việt Nam với việc gia nhập WTO” thu hút được nhiều phóng viên báo chí, đại biểu các DNBH, Ngân hàng, Công ty tài chính, Công ty chứng khoán tham dự.

Lễ mít tinh và chiêu đãi nhân ngày truyền thống ngành bảo hiểm Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – Mỹ Đình với sự có mặt đại diện của các DNBH cùng gần 200 quan khách các Bộ, Ban, Ngành, Chính quyền và phóng viên báo chí tham dự cổ vũ cho ngành bảo hiểm.

HHBHVN đã tổ chức biên soạn báo cáo kết quả và nghiệm thu Cẩm nang Bảo hiểm phi nhân thọ và Cẩm nang bảo hiểm nhân thọ giành cho khách hàng và phát hành 700 cuốn nhân thọ, 1.000 cuốn phi nhân thọ gửi biếu các DNBH, lãnh đạo các tỉnh thành phố trực thuộc TW, các Bộ và đài phát thanh, báo chí, truyền hình

HHBHVN đã phối hợp với Cục xúc tiến thương mại-Bộ Thương mại ra cuốn kỷ yếu ngành bảo hiểm Việt phát hành 8/2007 tuyên truyền về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, thị trường bảo hiểm và các DNBH

Hiệp hội đã phát hành bản tin Quý 4/2006, Quý 1/2007 và Quý 2/2007, Quý 3/2007 đúng thời hạn và ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ thiết thực cho nghiên cứu thị trường bảo hiểm Việt nam

Hiệp hội đã hoàn chỉnh trang web tuyên truyền về HHBHVN, thị trường bảo hiểm và các DNBH ngày càng có nhiều người truy cập.

 

III. Công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật

HHBHVN đã tham gia góp ý vào các văn bản dự thảo:

Luật thuế thu nhập cá nhân (liên quan đến người có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ)

Luật hóa chất (liên quan đến hóa chất độc hại và dễ cháy nổ)

Luật quản lý chất lượng hàng hóa (liên quan đến bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm)

Nghị dịnh hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp (liên quan đến DNBH)

Nghị định hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp (liên quan đến đặc thù của bảo hiểm)

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành NĐ 130 về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (Thông tư số 41/TTLT.BCA-BTC ngày 24/4/2007),

Thông tư hướng dẫn thi hành NĐ 45 và NĐ 46,

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ BHBB TNDS chủ xe cơ giới số 16/TTLT.BCA-BTC ngày 07/11/2007

Hiệp hội còn tổ chức Hội thảo góp ý kiến sửa đổi bổ sung Thông tư 111 hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT, thuế TNDN trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm để phù hợp với NĐ 45, 46 và thông tư hướng dẫn thi hành nghị định này.

HHBHVN đang tổ chức đóng góp ý kiến dự thảo Quy chế triển khai thí điểm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị, thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới, NĐ-CP về phá sản doanh nghiệp bảo hiểm, chứng khoán và doanh nghiệp tài chính

 

IV. Tổ chức tư vấn xây dựng các sản phẩm bảo hiểm

HHBHVN cùng các DNBH đã tham gia góp ý vào dự thảo:

Quy tắc biểu phí BHBB TNDS chủ xe cơ giới (kèm theo QĐ 23/2003),

Quy tắc biểu phí Bảo hiểm bắt buộc cháy nổ (kèm theo QĐ 28),

Quy tắc biểu phí bảo hiểm xây dựng lắp đặt

Quy tắc biểu phí bảo hiểm bắt buộc người VN du lịch lữ hành quốc tế.

Đại diện các DNBH nhân thọ đã trình sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư (Unit link) với Bộ Tài chính ban hành cho thực hiện ngay khi NĐ 45, 46 có hiệu lực thi hành.

Đặc biệt Bộ Tài chính đã có cuộc gặp gỡ lãnh đạo các DNBH ngày 24/4/2007 nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006 – 2010.

Hiệp hội đã thông qua Bộ Tài chính để ban hành nội dung hướng dẫn thi hành QĐ 23 và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông. Hiệp hội đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Ban Kiểm soát Quỹ và triển khai hoạt động của Quỹ tuyên truyền và đảm bảo an toàn giao thông theo quy định tại QĐ 23/2007/QĐ-BTC 6 tháng cuối năm 2007.

 

V. Công tác đào tạo tập huấn nghiệp vụ

HHBHVN phối hợp với Cathay Life tổ chức Hội thảo về thị trường bảo hiểm Việt Nam trước thềm WTO tại Đài Loan với sự tham dự của các chuyên gia Hiệp hội Bảo hiểm, Học Viện Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

HHBHVN phối hợp với Great Eastern tổ chức Hội thảo bảo hiểm liên kết đầu tư, tham dự gồm có trên 40 người đến từ các DNBH nhân thọ để chuẩn bị cho việc triển khai sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.

HHBHVN đã phối hợp với Dự án trung tâm đào tạo Bảo hiểm Việt nam tổ chức chiêu sinh đào tạo lớp nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 05/3/2007 đến ngày 16/3/2007 và nghiệp vụ Bảo hiểm nhân thọ từ ngày 02/4/2007 đến ngày 13/4/2007 do chuyên gia Học viện bảo hiểm Úc và Newzeland (ANZZIP) đào tạo  cho các cán bộ DNBH phi nhân thọ, nhân thọ, môi giới bảo hiểm. Đến nay các khóa học trên đã đào tạo được 02 kỳ, mỗi kỳ 10 ngày. HHBHVN phối hợp với dự án tổ chức đào tạo nghiệp vụ quản lý bảo hiểm do chuyên gia ANZZIP giảng dạy vào các tháng 9, 10, 11 mỗi tháng 1 lớp  đào tạo 2 tuần cho lãnh đạo và trưởng phòng quản lý các DNBH

HHBHVN đã liên kết với với Học viện bảo hiểm để chiêu sinh và tổ chức đào tạo về bảo hiểm cháy nổ và rủi ro đặc biệt, bảo hiểm kỹ thuật xây dựng lắp đặt vào tháng 7/2007. Có 27 người đăng ký dự học lớp bảo hiểm kỹ thuật và 26 người dự học lớp bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt.

HHBHVN phối hợp với Vụ Bảo hiểm chuẩn bị tập huấn nghiệp vụ BHBB TNDS chủ xe cơ giới cho hơn 600 người là lãnh đạo DNBH, trưởng phòng và lãnh đạo chi nhánh phụ trách bảo hiểm xe cơ giới tại 3 địa điểm Hà Nội – Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh. Hiệp hội cùng với Vụ Bảo hiểm – Cục Cảnh sát PCCC tập huấn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho hơn 600 cán bộ lãnh đạo là DNBH và đơn vị thành viên cùng lãnh đạo Cảnh sát PCCC các tỉnh ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

 

VI.   Công tác tự quản và hợp tác giữa các hội viên

HHBHVN cùng PVI tổ chức thành công giải Quần vợt các DNBH chào mừng ngày truyền thống với sự tham dự của 16 đôi nam Lãnh đạo, 18 đôi nam cán bộ, 8 đôi nam nữ nhằm tăng cường phong trào rèn luyện thân thể và tăng cường giao hữu hợp tác giữa các cán bộ của các DNBH.

Các DNBH nhân thọ đã nhất trí thông qua Quy chế khen thưởng đại lý có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp phát triển bảo hiểm nhân thọ (5 năm, 10 năm, 15 năm)  và Quy chế xử lý các trường hợp đại lý thuộc danh sách đen

QĐ 23 nêu rõ vai trò của HHBHVN trong việc tuyên truyền và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Hiệp hội cùng với các DNBH được phép kinh doanh BHBB TNDS chủ xe cơ giới xây dựng Quy chế tài chính, Quỹ tuyên truyền và đảm bảo an toàn giao thông thành lập; Ban chỉ đạo, Ban quản lý Quỹ để phối hợp hoạt động.

HHBHVN đề nghị khen thưởng doanh nghiệp tiêu biểu nhân ngày doanh nhân Việt Nam kết quả: Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm là doanh nhân tiêu biểu năm 2007 trong số 100 doanh nhân được tuyên dương tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia Mỹ Đình ngày 11/10/2007 và 4 doanh nghiệp tiêu biểu 2007 của khối doanh nghiệp TW gồm: Ông Trần Trọng Phúc, Tổng Giám đốc Bảo Việt Việt Nam, Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Cổ phần BH Dầu khí, Ông Nguyễn Tiến, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bảo hiểm Viễn Đông, Bà Đỗ Thị Kim Liên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bảo hiểm AAA,

Ngoài ra Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm còn được trao tặng doanh hiệu Doanh nhân ASEAN.

 

VII.  Công tác quan hệ đối ngoai

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ hợp tác với các tổ chức trong nước như VCCI, các Hiệp hội trong lĩnh vực Tài chính, Chứng khoán, UBATGTQG, Cục Cảnh sát PCCC, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, Cục xúc tiến thương mại, các phóng viên báo chí phát thanh truyền hình để mang lại sự ủng hộ cho ngành bảo hiểm và Hiệp hội bảo hiểm.

HHBHVN là thành viên của Hiệp hội bảo hiểm các nước ASEAN tham dự kỳ họp lần thứ 33 tổ chức tại (13/11 – 17/11/2007) là thành viên của bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh các nước ASEAN,

HHBHVN tiếp tục duy trì với Hiệp hội bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản tài trợ cho 3 suất học bổng tại Nhật cho các DNBH tương đương với 6.000 USD. HHBHVN đã tranh thủ được sự giúp đỡ của Hiệp hội bảo hiểm đào tạo được 53 học viên cho các DNBH

 

VIII.   Hoạt động của Quỹ tuyên truyền và đảm bảo an toàn giao thông

Thực hiện QĐ 23/2007/QĐ-BTC ngày 09/4/2007, HHBHVN đã ban hành Quy chế Quản lý sử dụng quỹ tuyên truyền và đảm bảo an toàn giao thông với các mục đích sau:

Tuyên truyền, giáo dục về đảm bảo an toàn giao thông và chế độ BHBB TNDS chủ xe cơ giới,

Hỗ trợ và tài trợ các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn giao thông,

Đầu tư công trình hạn chế tai nạn giao thông,

Bồi thường nhân đạo.

 

Hiệp hội đã thành lập Ban Chỉ đạo Quỹ, Ban Quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ. Ban Quản lý Quỹ được chia làm 3 tiểu ban: Tiểu ban Tuyên truyền giáo dục, Tiểu ban Đề phòng hạn chế tổn thất và Tiểu ban bồi thường nhân đạo. Hiệp hội ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Quỹ, tiểu ban Tuyên truyền giáo dục, Tiểu ban Đề phòng hạn chế tổn thất, Tiểu ban Bồi thường nhân đạo. Hiệp hội đã huy động đóng góp Quỹ tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2007 bằng 1% doanh thu BHBB TNDS chủ xe cơ giới năm 2006 (tạm tính để thu và sẽ thanh quyết toán bằng 2% doanh thu BHBB TNDS chủ xe cơ giới 6 tháng năm 2007) Kết quả mới thu được số tiền là 3,2 tỉ đồng và được sử dụng vào các công việc sau:

  Tập huấn QĐ 23 tại 3 địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn và in 1 triệu tờ tuyên truyền QĐ 23

HHBHVN đã tài trợ cho phát thông điệp QĐ 23 BTC, NQ 32 CP trên VTV về an toàn giao thông trị giá 100 triệu đồng,

Tài trợ cho chuyên mục Trên từng cây số phát trên VTV về an toàn giao thông và bảo hiểm xe cơ giới trị giá 1 tỷ đồng,

Tài trợ cho Cảnh sát giao thông góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn trị giá 1 tỷ đồng,

Tài trợ cho công trình đề phòng hạn chế tai nạn giao thông đường gom dân sinh, hàng rào đường gom tại Tam Điệp – Ninh Bình trị giá 2 tỉ đồng (đang triển khai).

 

Tóm lại: Năm 2007 Hiệp hội đã hoàn thành xuất sắc chương trình hoạt động của Hội nghị Thường niên đề ra.

( Theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam )

Comments are closed.