banvayeu2004@yahoo.com. Thanh toán tiền khi nghỉ ốm

Tháng 7/2010 mình được tham gia đóng bảo hiểm do thủ tục lâu nên tháng 9/2010 công ty mới báo tăng và cơ quan bảo hiểm có truy thu tiền BHYT, BHXHXH, TN 2 tháng và tháng 8/2010 tôi có giấy nghỉ ốm do y tế cấp tôi được nghỉ 8 ngày. Khi làm thanh toán BH không đồng ý thanh toán và có ghi”chứng từ tháng 8, tháng 9 mới báo tăng.Trong thời gian báo chậm,đơn vị thanh toán cho người lao động”. Vậy tôi muốn hỏi bảo hiểm làm thế có đúng không và nếu theo quy định thì điều nào quy định vây?Tôi rất mong nhận được lời giải đáp

 Tất cả các khoản chi phí về BHXH khi phát sinh thì phải sau thời gian đơn vị nộp danh sách tham gia cho cơ quan BHXH. Nếu thời gian nộp danh sách tham gia sau khi có phát sinh các chế độ thì như vậy không có một loại quỹ nào sẽ chịu nổi.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.