Bãi bỏ các quy định cản trở người tham gia BHYT tự nguyện

baohiemytetunguyen.jpgBà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, ngày 10.12, Bộ Tài chính và Bộ Y tế đã thống nhất và ban hành Thông tư số 14/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30.3.2007. Theo đó, những điều kiện gây khó khăn cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện được bãi bỏ hoàn toàn.

Thứ nhất, bãi bỏ điều kiện 100% thành viên hộ gia đình, 10% số hộ gia đình trong phạm vi xã, phường, thị trấn và 10% số học sinh, sinh viên trong danh sách học sinh, sinh viên của nhà trường tham gia. Thứ hai, mức đóng được xác định trên cơ sở khung mức đóng đã quy định trong Thông tư 06. Cụ thể, mức đóng đối với cá nhân tham gia BHYT tự nguyện khu vực thành thị là 320.000 đồng/người/năm, khu vực nông thôn là 240.000đồng/người/năm; mức đóng đối với học sinh, sinh viên khu vực thành thị là 120.000 đồng/người/năm, khu vực nông thôn là 100.000 đồng/người/năm.

 

Theo ước tính, với mức đóng như hiện nay mỗi năm Nhà nước sẽ phải hỗ trợ cho phần thiếu hụt cuả Quỹ khám chữa bệnh BHYT tự nguyện là là 800 tỉ đồng/1 triệu người tham gia. Mức đóng này thấp hơn nhiều so với chi phí khám chữa bệnh bình quân của mỗi người tham gia BHYT trong năm 2006 (gần 900.000 đồng/người/năm).

Theo Thanh niên Online

 

Comments are closed.