Bài 7: Tôi nên làm gì nếu việc đòi bồi thường của tôi gặp khó khăn?

Nếu bạn không hài lòng với cách khiếu nại bảo hiểm của bạn bị giải quyết, bạn nên thực hiện những bước sau đây:

  1. Báo cho đại lý nhân viên bảo hiểm làm việc trực tiếp rằng bạn không hài lòng. Nếu anh/cô ta không thể giải quyết, hảy lấy tên và số điện thoại của trưởng phòng giải quyết bồi thường của CTBH
  2. Chuẩn bị tài liệu/chứng cứ để bảo vệ ý kiến của bạn. Gửi thư và tài liệu/chứng cứ đi kèm giải thích tại sao bạn không hài lòng. Nếu làm qua môi giới bảo hiểm, họ sẽ giúp bạn làm tất cả những điều này và đàm phán với CTBH giúp bạn
  3. Nếu vấn đề không thể được giải quyết, bạn sẽ phải nhờ cậy đến trọng tài hay luật sư để bảo vệ cho bạn

Sau khi mọi vấn đề đã xong, bạn nên dành thời gian đánh giá lại xem đơn bảo hiểm của bạn có đủ bảo vệ cho bạn không cho những thiệt hại vật chất và trách nhiệm bên thứ ba có thể nảy sinh trong tương lai; xem xem đây có phải là một công ty bảo hiểm tốt và chuyên nghiệp, có quan điểm vì khách hàng, dịch vụ giai quyết bồi thường có nhanh chóng và hợp lý và nên chăng sẽ chuyển sang CTBH khác.          

Comments are closed.