Bài 7: Một số câu hỏi thường gặp trong bảo hiểm du lịch

  1. Quyền lợi hoãn chuyến đi/ hủy chuyến đi trong bảo hiểm du lịch quốc tế có được áp dụng trong mọi trường hợp?

 Trả lời

Không, Người được bảo hiểm cần nghiên cứu kỹ quy tắc bảo hiểm của công ty bảo hiểm mà mình mua bảo hiểm.

 

Thông thường, việc hoãn chuyến bay, hủy chuyến bay do các nguyên nhân sau đây (đây là những nguyên nhân bất khả kháng)  thì mới được công ty bảo hiểm chấp nhận bồi thường:

        –          Do chết, bệnh nặng của Người được bảo hiểm hoặc thành viên của gia đình người được bảo hiểm

  1. Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân trong đơn bảo hiểm du lịch quốc tế là gì?

 Trả lời

Trách nhiệm cá nhân là trách nhiệm dân sự phát sinh đối với bên thứ 3, gây thiệt hại về tài sản hoặc thương tích của bên thứ 3 trong thời gian ở nước ngoài mà người được bảo hiểm sẽ có trách nhiệm phải bồi thường cho bên thứ 3 đó. 

  1. Có phải tất cả tài sản được mang theo Người được bảo hiểm đều được Công ty bảo hiểm bồi thường trong trường hợp bị mất  do trộm cắp hoặc thất lạc, hoặc bị tổn thất do hậu quả của trộm cắp hay không?

Trả lời

Không, Người được bảo hiểm cần xem xét quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Thông thường, các hạng mục tài sản được bảo hiểm sẽ được tách biệt theo từng hạng mục.

Các hạng mục tài sản thường được bảo hiểm

          Hành lý

          Đồ dùng cá nhân

          Máy tính xách tay

          Tiền cá nhân

          Chi phí để làm lại các chứng từ du lịch ( vé máy bay, passport)

Ngoài ra, tùy thuộc vào từng nhóm đối tượng khách hàng, công ty bảo hiểm sẽ bổ sung thêm các hạng mục tài sản khác.

Ví dụ đối với đơn bảo hiểm dành cho người đi công tác của AIG, thẻ tín dụng cũng được bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm đánh mất thẻ.

 4.   Rủi ro chiến tranh có được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm du lịch hay không?

 Trả lời

Không, đây là rủi ro cơ bản bị loại trừ trong tất cả các đơn bảo hiểm.

 Tuy nhiên, hiện nay AIG đang cung cấp loại hình bảo hiểm du lịch toàn cầu có bao gồm bảo hiểm cho rủi ro chiến tranh

 5.   Những ai và ở độ tuổi nào có thể tham gia bảo hiểm du lịch?

 Trả lời

Hiện nay chưa có quy định nào giới hạn về người và độ tuổi tham gia bảo hiểm.

Tuy nhiên, đối với độ tuổi cao ( từ 65- 70 tuổi), các công ty bảo hiểm thường xem xét và có quy định riêng đối với những người vượt quá độ tuổi này.

 6.   Trong tình huống khẩn cấp, người được bảo hiểm được hỗ trợ như thế nào

Người được bảo hiểm nên kiêm tra xem công ty bảo hiểm có cung cấp dịch vụ hotline 24/24 không? Nếu có, người được bảo hiểm có thể gọi điện tới số hotline để được hỗ trợ

 Trả lời

 Hiện nay, Bảo Việt, Bảo Minh, Viễn Đông, AIG đều có cung cấp dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp

 7.   Hợp đồng bảo hiểm du lịch có thể hủy được hay không?

 Trả lời

Do đặc thù riêng của bảo hiểm du lịch có thời hạn bảo hiểm ngắn, nên thông thường hợp đồng bảo hiểm du lịch sẽ không thể hủy được ngoại trừ các nguyên nhân bất khả kháng được quy định bởi công ty bảo hiểm.

Bên cạnh đó, người được bảo hiểm có nghĩa vụ đệ trình các giấy tờ chứng minh cho các nguyên nhân bất khả kháng đó cho công ty bảo hiểm.

Comments are closed.