Bài 6: Tôi đòi bồi thường bảo hiểm ôtô như thế nào?

Để đòi bồi thường bảo hiểm ô tô bạn làm theo các bước sau đây

  1. Gọi điện ngay cho đại lý hay CTBH của bạn khi có tai nạn, bất kể do lỗi của bạn hay của bên thứ ba nào đó. Tìm hiểu xem bạn có thể được bồi thường trong trường hợp đó không. Ngay cả khi tai nạn dù là nhỏ, bạn cũng nên thông báo cho CTBH
  2. Yêu cầu đại lý hay CTBH hướng dẫn các bước quy trình đòi bồi thường, cần cung cấp những tài liệu/chứng cứ gì. Thông thường trước tiên CTBH sẽ yêu cầu bạn tóm tắt mô tả về tai nạn, và biên bản công an nếu có.  
  3. Cung cấp các thông tin CTBH yêu cầu. Điền đầy đủ Mẫu giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm ô tô. Cung cấp các chứng cứ như copy bằng lái, giấy tờ xe, ảnh hiện trường, mô tả tai nạn,…Các hóa đơn, báo giá liên quan đến tai nạn
  4. Hỏi CTBH của bạn những câu sau đây:

–          Đơn bảo hiểm của tôi có khung thời gian phải thông báo khiếu nại và đệ trình bộ hồ sơ khiếu nại không?

 

–          Có khung thời gian về quy trình giải quyết bồi thường không

 

–          Trong khi giải quyết bồi thường, CTBH có chủ động liên lạc với tôi để hướng dẫn về quy trình cũng như các giấy tờ cần cung cấp không? Có liên lạc với tôi nếu tôi thiếu giấy tờ gì, để yêu cầu bổ sung không?

 

–          Tôi có cần lấy báo giá sửa chữa/thay thế cho thiệt hại không?

 

–          Tôi có được thuê xe khác trong khi xe của tôi đang sửa hay công an giữ không? 

Bạn sẽ hoàn toàn yên tâm nếu CTBH trả lời tốt cho những câu hỏi nói trên, nếu không bạn nên nghĩ đến việc tìm  một CTBH khác

Comments are closed.