Bài 5: Bồi thường – Khiếu nại

1. Thời gian thông báo khiếu nại:

Từng công ty sẽ quy định cụ thể về thời gian người được bảo hiểm phải  thông báo khiếu nại. Người mua bảo hiểm cần xem xét kỹ điểu này, đặc biệt là các mốc được chọn để xác định thời điểm.

Có 2 mốc như sau:

– Thời gian …. Ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng

– Thời gian …. Ngày kể từ ngày phát sinh sự cố có thể dẫn tới khiếu nại 

 

2. Thời gian kê khai và nộp các giấy tờ chứng minh tổn thất

Công ty bảo hiểm cũng quy định thời gian kê khai các giấy tờ chứng minh tổn thất từ khi người được bảo hiểm nhận được các bản mẫu kê khai tổn thất.

Do đó, người được bảo hiểm cần xem xét xem thời hạn này là bao nhiêu ngày

 

3. Chi phí chuẩn bị hồ sơ bồi thường

 

Người được bảo hiểm sẽ phải bằng chi phí của mình để chuẩn bị các giấy tờ chứng minh tổn thất theo quy định của Công ty bảo hiểm

 

4, Bộ hồ sơ bồi thường

 

Phụ thuộc vào từng loại khiếu nại, người được bảo hiểm sẽ phải chuẩn bị các giấy tờ bồi thường khác nhau. Tuy nhiên, sau đây là các loại giấy tờ cơ bản mà người được bảo hiểm luôn phải chuẩn bị:

– Giấy chứng nhận bảo hiểm

– Bản sao hộ chiếu

– Bản sao vé máy bay/thẻ lên máy bay

– Chứng từ chứng minh độ dài chuyến đi (nếu mua theo bảo hiểm năm)

 

Ví dụ:

1. Một người khách tham gia đi thăm quan tại Đà Lạt. Người khách này mua bảo hiểm du lịch nội địa tại công ty bảo hiểm X – quyền lợi chết – thương tật vĩnh viễn do tai nạn và chi phí y tế điều trị do tai nạn.

Trường hợp 1 : Người khách này đang đi  dạo thì bị xe máy tông vào và gãy tay. Sau khi điều trị 2 tuần thì hồi phục toàn bộ sức khoẻ. Vậy Người khách này sẽ phải chuẩn bị những giấy tờ yêu cầu bồi thường như thế nào và sẽ được bồi thường những quyền lợi gì?

          Các giấy tờ cần phải chuẩn bị:

1.       Hợp đồng bảo hiểm

2.       Giấy yêu cầu bồi thường ( theo form của công ty bảo hiểm )

3.       Gíây tờ khám chữa bệnh ( theo chỉ định của bác sĩ)

4.       Hoá đơn khám chữa bệnh, mua thuốc ( theo chỉ định của bác sĩ)

5.       Các giấy tờ khác ( CMT, hộ chiếu,.. hoặc theo quy định của công ty bảo hiểm)

 

          Trong trường hợp này, Người được bảo hiểm sẽ được bồi thường chi phí y tế bao gồm ( nằm viện + khám chữa + tiền thuốc. Do sau khi chữa trị người được bảo hiểm đã khôi phục hoàn toàn sức khoẻ nên không được coi là thương tật vĩnh viễn

 

Trường hợp 2 : Người khách này bị sốt phải vào nằm viện. Vậy người này có được công ty bảo hiểm bồi thường hay không?

 

Trường hợp này Người được bảo hiểm sẽ không được công ty bao rhiểm bồi thường. Vì sốt không phải là rủi ro được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm mà Người khách này đã mua tại công ty bảo hiểm X

 

2. Anh A mua bảo hiểm du lịch quốc tế của công ty Y sang Thái Lan. Trên đường đi từ khách sạn đến nơi làm việc, Anh A chẳng may bị trộm mất cặp sách. Trong chiếc cặp này có tiền, đồ trang sức, máy điện thoại, máy tính xách tay và toàn bộ giấy tờ du lịch.  Anh A cần làm những thủ tục gì và được bồi thường những gì?

 

Anh A cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

1.       Hợp đồng bảo hiểm

2.       Giấy yêu cầu bồi thường

3.       Biên bản của Công An

4.       Các chứng từ chứng minh mất cắp

5.       Hoá đơn Chi phí phát sinh khi để chuẩn bị giấy tờ du lịch (hộ chiếu, chi phí hành chính phát sinh do việc mua lại vé máy bay)

6.       Các chi phí hợp lý khác ( theo quy định của công ty bảo hiểm)

Người được bảo hiểm cần kiểm tra danh sách được bảo hiểm trong quy tắc bảo hiểm . Đồ trang sức, tiền thường sẽ bị loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm.

Comments are closed.