Bài 4: Điểm chú ý trong Hợp đồng bảo hiểm du lịch

+ Thủ tục và các giấy tờ cần thiết khi mua bảo hiểm du lịch

1.       Chứng minh thư / Số hộ chiếu

2.       Vé máy bay

Hoặc chỉ cần cung cấp cho công ty bảo hiểm các thông tin sau:

1.       Tên họ

2.       Ngày sinh

3.       Số chứng minh thư/ Số hộ chiếu

4.       Địa điểm đến

5.       Hành trình đi

6.       Số người tham gia bảo hiểm

7.       Chương trình bảo hiểm muốn lựa chọn

+ Mức trách nhiệm

Mức trách nhiệm bao gồm chi phí y tế cho những rủi ro gì ( tai nạn, ốm đau, hay cả tai nạn và ốm đau trong quá trình du lịch)

Công ty bảo hiểm có chi trả cho người được bảo hiểm trong trường hợp tử vong do tai nạn hay do ốm đau hay không?

Người mua bảo hiểm cần xem xét xem mức trách nhiệm của các công ty bảo hiểm đã đáp ứng yêu cầu để xin thị thực hay chưa?

+ Các quyền lợi cơ bản cần thiết khi đi du lịch

Đối với du lịch trong nước :  chi phí y tế do tai nạn

                                          Bồi thường trong trường hợp tử vong do tai nạn

Đối với du lịch nước ngòai:   chi phí y tế do tai nạn, ốm đau

                                          Bồi thường trong trường hợp tử vong

                                          Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp

                                          Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân ( do pháp luật tại các một số nước  rất chặt chẽ)

     

+ Một số loại trừ chung:

Người mua bảo hiểm cần xem xét kỹ các loại trừ của công ty bảo hiểm, để xác định được những rủi ro nào được bảo hiểm

 

+ Công ty bảo hiểm cung cấp sp bh du lịch

Hiện nay có rất nhiều công ty bảo hiểm cung cấp loại hình bảo hiểm du lịch như : Bảo việt, Bảo Minh, PVI, AIG, Viễn Đông, A A A..

Comments are closed.