Bài 2: Một số quy định liên quan tới mua bảo hiểm khi đi du lịch

1.       Các quy định đối với công ty lữ hành và tổ chức, cá nhân kinh doanh  du lịch

 

Mục 5 – Điều 41: Tổ chức , cá nhân kinh doanh du lịch có nghĩa vụ phải ap dụng các biện pháp đảm bảo an tòan tính mạng, sức khỏe , tài sản của khách du lịch

 

Mục 2 – điều 45 luật du lịch có quy định : Dn kinh doanh lữ hành nội địa có nghĩa vụ mua bảo hiểm du lịch cho khách du lịch nội địa trong thời gian thực hiện chương trình du lịch khi khách du lịch có yêu cầu

 

Mục 2(b) – điều 50 ; Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch nước ngòai phải mua bảo hiểm du lịch cho khách du lịch Việt nam ra nước ngòai thực hiện chương trình du lịch

 

2.       Các quy định đối với  cá nhân tổ chức muốn xin thị thực

 

Một số nước khi cấp visa cho khách du lịch vào nước của họ thường yêu cầu khách du lịch bắt buộc phải mua bảo hiểm du lịch với một mức mức trách nhiệm quy định

Ví dụ: khi du khách muốn xin thị thực Đức và các nước thuộc khối Schengen sẽ phải mua bảo hiểm du lịch với mức chi phí y tế là EUR35,000

 

Comments are closed.