Bai 19 – Điều khoản chiến tranh học hội (hàng hoá) – điều khoản 255

Dù rằng điều khoản chiến tranh về hàng hoá mới được sửa lại năm 1980, chủ yếu là để giải quyết vấn đề phát sinh từ việc kéo dài bảo hiểm, cảng bị quá tải tắc nghẽn (port, congestions), người ta vẫn quyết định phát hành một điều khoản mới để bổ sung cho điều khoản hàng hoá 1982 tuỳ chọn lựa, nhưng thay thế điều khoản 1980 bắt đầu từ cuối tháng 3.1983.

Có điều khoản riêng để bảo hiểm cho chuyển vận bằng máy bay (loại trừ gửi theo bưu điện). Để bổ sung cho điều khoản chuyên chở bằng máy bay, có các điều khoản khác để bảo hiểm chuyên chở theo. Cần phải có điều khoản riêng cho chuyên chở hàng không và bưu điện vì thời gian bảo hiểm khác với thời gian bảo hiểm của điều khoản chiến tranh chuyên chở hàng hải.

Comments are closed.