Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong tháng 11/2010, từ nguồn ngân sách Trung ương cấp, kết hợp với nguồn vốn của địa phương, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã giải quyết chế độ ưu đãi cho 153 đối tượng. Việc chăm sóc, cải thiện đời sống đối tượng và các ưu đãi khác cũng được quan tâm, tỉnh đã xét duyệt miễn giảm tiền sử dụng đất cho 44 trường hợp, trong đó có 33 trường hợp với kinh phí trên 11,65 tỷ đồng; xem xét giảm tiền mua nhà cho 44 trường hợp với tổng số tiền lên tới 128.588.000 đồng.

 Tiếp nhận kinh phí từ Ban Chỉ đạo Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh và cấp chuyển kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa cho 03 đối tượng của huyện Châu Đức là 105 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỉnh đã phân bổ kinh phí điều dưỡng cho 320 đối tượng tại các địa phương với số tiền là 224 triệu đồng; Xét duyệt cấp 10 sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên con của đối tượng chính sách.

 

        Hiện nay, phong trào chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng có công đã và đang phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức. Điển hình trong tháng 11, tỉnh đã cấp kinh phí điều dưỡng tại gia đình cho 171 đối tượng chính sách của huyện Long Điền với kinh phí gần 120 triệu đồng và cấp chuyển kinh phí trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp phục hồi chức năng cho 31 đối tượng của huyện Châu Đức với số tiền hơn gần 33 triệu đồng.

 

        Trong tháng, ngành cũng đã thực hiện chi trợ cấp cho 7.180 đối tượng người có công với kinh phí 6.387 triệu đồng. Trong đó trợ cấp hàng tháng 7.130 đối với kinh phí 6.091 triệu đồng; trợ cấp một lần 50đối tượng với kinh phí 296 triệu đồng.

 

Hồ Thị Ân

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here