Apple, Cisco hợp tác về bảo hiểm rủi ro không gian mạng

Apple, Cisco Systems đã hợp tác với công ty bảo hiểm Allianz SE cung cấp chương trình giảm giá bảo hiểm rủi ro trên không gian mạng (cyber insurance) cho các doanh nghiệp sử dụng trang thiết bị của họ.

Theo Reuters, thỏa thuận cũng bao gồm nhà môi giới bảo hiểm Aon Plc sẽ giúp các doanh nghiệp củng cố các biện pháp bảo vệ an ninh mạng và giúp họ đạt được các điều khoản thuận lợi hơn trong bảo hiểm, như các khoản khấu trừ thấp hơn hoặc thậm chí không có, cùng với các dịch vụ hỗ trợ trong trường hợp bị tấn công. Điều này giúp tối ưu hóa hợp lý vấn đề an ninh mạng cho các doanh nghiệp.

Xem thêm: bảo hiểm sức khỏe gia đìnhbảo hiểm cho bémua bảo hiểm cho con

An ninh mạng hiện là mối quan tâm lớn đối với các công ty trên toàn thế giới khi tin tặc ngày càng nhắm tới các hệ thống công nghệ của họ. Bảo hiểm rủi ro không gian mạng trước đây là một sản phẩm ít được biết đến, nhưng đã gây được sức hút khi các vụ tấn công mạng có tổn thất khổng lồ liên quan đến những công ty lớn như Equifax và Target Corp.

Các sản phẩm bảo hiểm sẽ bắt đầu với quá trình đánh giá an ninh mạng của Aon. Sau đó, các công ty sử dụng phần mềm chặn malware Cisco Ransomware Defense và một số thiết bị của Apple có thể áp dụng bảo hiểm đặc biệt thông qua các đơn vị chuyên biệt của Allianz SE. Các chủ hợp đồng là nạn nhân của tấn công mạng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Cisco hoặc Aon.

Chỉ tính riêng tại Mỹ theo dữ liệu của hiệp hội các Ủy ban quản lý bảo hiểm quốc gia, phí bảo hiểm rủi ro không gian mạng đã đạt 1,35 tỉ USD vào năm 2016, so với tổng thu nhập ngành bảo hiểm là 244,9 tỉ USD.

Theo (ThanhNien)