Anhyeuhanh, Hỏi về việc thanh toán tiền BHYT

Tôi kí hợp đồng ngày 19 tháng 10 năm 2009, khi tôi bị bệnh sốt suất huyết phải nằm viện ngày 13 tháng 11 năm 2009 thì chưa có thẻ bảo hiểm, đến ngày 23 tháng 11 năm 2009 tôi ra viện. Tôi phải thanh toán hết 1.700.00VNĐ, vậy tôi hỏi tiền viện phí đó do công ty tôi làm việc thanh toán hay do công ty bảo hiểm thanh toán, và tôi được thanh toán cụ thể bao nhiêu tiền. tôi làm việc tại công ty Supor VN, Bến Cát, Bình Dương. Tôi nằm viện tại bệnh viện Quân Dân Miền Đông
Trường hợp của bạn do chưa hiểu rõ bạn có tham gia BHYT bắt buộc hay không nên chưa trả lời bạn chính xác được

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.