anhloimaster76. Chế độ tử tuất với nguời bị phat tù

Bác tôi có thời gian đóng BHXH là 31 năm 7 tháng, sau đó trong cơ chế thị trường đơn vị làm ăn thua lỗ và một vài vấn đề khác nên bị phạt tù, trong thời gian bị tạm giam thì chết, vậy con của bác tôi có được hưởng tiền tuất một lần không( con đã trưởng thành có gia đình rồi)
Để trả lời chính xác bạn nên viết đơn gởi cho Cơ quan BHXH Bình Dương ghi rõ đơn vị mà Bác của bạn đã công tác trước đây, bạn phải nêu rõ thời gian tạm giam và thời gian mất từ đó cơ quan BHXH mới trả lời chính xác cho bạn được.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.