Ảnh hưởng từ những thay đổi về IFRS17 theo đề xuất của IASB

(Webbaohiem) – Đến ngày 25/9, các bên liên quan sẽ phải trả lời dự thảo tháng 6/2019 của Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) về sửa đổi IFRS17. IASB đã công bố các đề xuất của mình sau khi IFRS17 được mở lại để Ủy ban này xem xét các thay đổi hạn chế vào tháng 11/2018 – mặc dù phiên bản cuối cùng đã được ban hành vào năm 2017.

ifrs17

Theo AM Best, các sửa đổi do IASB đề xuất không làm thay đổi bản chất của IFRS17. Tuy nhiên, AM Best lưu ý rằng sẽ có một số tác động khá lớn, trong đó có việc phân bổ chi phí khai thác bảo hiểm trong thời gian tái tục dự kiến.

IASB đã đề xuất quy định bắt buộc phân bổ chi phí khai thác bảo hiểm trong thời gian tái tục dự kiến để tăng cường hiệu quả quản lý chi phí bán hàng và tiếp thị. Điều này sẽ dẫn đến việc xuất hiện trở lại khoản vốn hóa chi phí khai thác chờ phân bổ (DAC) – nó sẽ được phân bổ dần trong thời gian tái tục dự kiến.

Theo AM Best, thay đổi này sẽ có ảnh hưởng trọng yếu đến các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ với thời hạn 12 tháng có gia hạn tự động trừ khi có thông báo hủy bỏ. Cách làm này sẽ làm gia tăng lợi nhuận và tăng giá trị vốn cổ đông.

Tuy nhiên, đề xuất áp dụng bắt buộc việc thay đổi trên đây được coi là biện pháp kế toán không mạnh đối với một số công ty bảo hiểm cụ thể, nhưng những dự đoán về tái tục không tự động có thể là một cách tiếp cận phản trực quan* để ghi nhận lợi nhuận.

ifrs17-2

Mặc dù sự gắn bó của khách hàng là một biện pháp quản lý quan trọng trong nhiều ngành song điều đó không có nghĩa là cần xem xét về doanh số tái tục tương lai (không tự động tái tục) đối với các tài khoản chính.

AM Best sẽ rất ngạc nhiên nếu người dùng ủng hộ sự thay đổi này do sự rời bỏ vốn có của nó khỏi chức năng thông thường của các tài khoản chính, cho dù đề xuất này là một phản ứng với các đại diện của các đối tác có liên quan tại IASB ở mức độ thấp nhất.

Hơn nữa, cơ quan xếp hạng tin rằng đề xuất này làm tăng thêm đáng kể độ phức tạp để thực hiện trong bối cảnh IASB đang phải chịu áp lực lớn để đơn giản hóa.

——–

Chú giải: (*) Cách tiếp cận phản trực quan (counter intuitive): là cách tiếp cận khác với trực quan hay suy nghĩ thông thường (common sense) của mọi người.

Trần Lâm (chuyển ngữ).