A.M. Best nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Bảo hiểm PVI

altNgày 11/4/2013, Tổ chức đánh giá xếp hạng A.M. Best đã chính thức điều chỉnh tăng triển vọng nâng hạng từ mức “Ổn định” lên mức “Tích cực”, đồng thời tái khẳng định xếp hạng năng lực tài chính B+ (Tốt) đối với Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI).

Kết quả xếp hạng phản ánh kết quả kinh doanh hoạt động bảo hiểm khả quan, chiến lược đầu tư thận trọng, khả năng thanh khoản an toàn và khả năng đáp ứng yêu cầu vốn của Bảo hiểm PVI. Đây là năm thứ tư liên tiếp Bảo hiểm PVI (trước đây là Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam) đạt xếp hạng năng lực tài chính B+ (Tốt). Điểm mới trong lần tái đánh giá này là A.M. Best đã ghi nhận triển vọng nâng hạng tích cực của Bảo hiểm PVI trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái và triển vọng nâng hạng quốc gia của Việt Nam chỉ dừng ở mức ổn định.

Kết quả xếp hạng cũng ghi nhận sự hỗ trợ từ các cổ đông chính của PVI, bao gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Talanx – Đức và Quỹ đầu tư của Chính phủ Oman (OIF). PVN hỗ trợ cho PVI và các công ty con thông qua thương hiệu và mạng lưới khách hàng, Talanx và OIF hỗ trợ PVI và các công ty con thâm nhập thị trường quốc tế, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật.

A.M. Best đánh giá cao khả năng nâng hạng tín nhiệm của Bảo hiểm PVI trong tương lai nếu công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả và năng lực quản trị rủi ro. Có thể nói, việc nâng triển vọng xếp hạng của tổ chức tín nhiệm hàng đầu thế giới cho Bảo hiểm PVI là một điểm sáng cho thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung trong bối cảnh nền kinh tế đang đối diện với rất nhiều thách thức trong thời gian gần đây.

     

    Năm 2012, lợi nhuận của Bảo hiểm PVI đạt 454 tỷ đồng trong đó lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm là 162 tỷ đồng, là một trong số ít các doanh nghiệp bảo hiểm có lãi nghiệp vụ. Bảo hiểm PVI cũng là công ty bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất tại Việt Nam được xếp hạng tài chính An toàn bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M. Best liên tục từ năm 2010. 

Nguồntinnhanhchungkhoan.vn
{fcomment}

Comments are closed.