alphonso. Tiền trợ cấp thất nghiệp

1, Tôi làm công ty cũ 4 năm nhưng công ty chỉ đóng BHTN cho tôi từ tháng 05 đến tháng 10/2009. (Tổng cọng 5 tháng tham gia BH). Tôi sang công ty mới tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 07/ 2010 đến 01/2011, tôi sẽ thôi việc ngày 31 tháng 01 này ( tổng cộng 7 tháng). Như vậy tôi đã tham gia BH đủ 12 tháng, tôi có được hưởng Thất nghiệp. 2, Hiện tại công ty tôi đang nợ BHXH tháng 12 năm 2010 và tháng 1 năm 2011. – Ngày 30 tháng 01 năm 2011, tôi sẽ thất nghiệp, có được bảo hiểm thất nghiệp?- Điều kiện công ty phải thanh toán nợ đến tháng nào để tôi có điều kiện hưởng BHTN.Cám Ơn

  Như bạn trình bày thì bạn đã đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Việc bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp từ tháng 2/2011 thì Công ty của bạn phải đóng hết tiền BHXH tháng12/2010 và tiền BHYT, BH thất nghiệp của tháng 1/2011 vì khi bảo lưu sổ của bạn thì không chỉ là bảo lưu thời gian đóng BH thất nghiệp mà còn bảo lưu cả thời gian đóng BHXH trên sổ. Các trường hợp quá khó khăn thì Công ty phải có văn bản trình bày rõ lý do với Cơ quan BHXH.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.