AIG Việt Nam bán bảo hiểm huỷ hoãn chuyến cho khách hàng Jetstar Pacific

aig_vn.jpgHãng hàng không giá r? c?a Vi?t Nam Jetstar Pacific (JP) v?a h?p tác cùng Cty B?o hiê?m Phi nhân th? AIG (Vi?t Nam) cung c?p ba?o hiê?m du l?ch có tên JetCover.

JetCover được xây dựng dành riêng cho khách hàng của JP trên các chuyến bay xuất phát từ Việt Nam.

 

Sản phẩm có giá hợp lý dành cho mọi đối tượng khách hàng, với phí bảo hiểm từ 2,5 USD/chiều nội địa đến 9 USD/khứ́ hồi quốc tế.

JetCover cung cấp 12 quyền lợi giá trị như: Chi phí y tế cho tai nạn và ốm đau, trì hoãn chuyến bay, huỷ chuyến và hành lý thất lạc hoặc đến chậm.

Theo Baohiem.pro.vn

 

Comments are closed.